vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Beställning av sjukresa

Sjukresor är resor som görs till eller från hem och sjukvården för planerad vård och behandling. Sjukresor genomförs i regel som en del i det regionala trafiksystemet för färdtjänst.

När ska en sjukresa beställas?

En patient som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till eller ifrån en vårdverksamhet, har möjlighet att själv boka en sjukresa. Det kan gälla för vård inom Region Östergötland eller inom privata verksamheter som regionen har avtal med. En sjukresa ska gå till eller från sjukvård eller tandvård.

Resor för hälsoundersökning, vaccination eller liknande, som inte beror på sjukdom och ohälsa, är inte sjukresor.

Beställa sjukresa

Det är patienten själv som kan beställa en sjukresa. Beställning av sjukresa görs via Östgötatrafikens beställningscentral.

Telefon: 0771-71 10 20

Patientinformation och kontaktuppgifter för beställning av sjukresa finns på 1177.se.

Sjukresor i Östergötland (1177.se) Länk till annan webbplats.

Intyg om sjukresa

Varje sjukresa matchas gentemot vårdbesök för att hitta om någon beställer sjukresa utan ett vårdbesök. Har sjukresan till eller från vården genomförts på uppenbart felaktiga grunder, kan Region Östergötland återkräva resans fulla kostnad av patienten i efterhand.

Sjukreseintyg vid särskilda medicinska behov

Om patienten behöver ta med en (1) ledsagare eller har behov av extra hjälp meddelas det vid beställning utan godkännande av vårdpersonal. När en patient har särskilda medicinska behov ska vårdpersonal fylla i och skicka in blanketten:

Sjukreseintyg dispens (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Sjukreseintyg för patienter som inte är skrivna i Östergötland

Sjukresa för patienter som inte är skrivna i Östergötland ska intygas från vården. Inför patientens hemresa ska du som vårdpersonal fylla i blanketten:

Sjukreseintyg icke östgöte (Dokumenta) Länk till annan webbplats.