vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Cancersjukdomar

Specialiserad cancersjukvård

Stamcellstransplantation

Ansvarsfördelning

Allogen HSCT, ansvarsfördelning mellan remittenter och hematologiska kliniken - medicinska rutiner, 39803 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Blodprodukter

Bestrålade blodkomponenter inom hematologi, indikation - medicinska riktlinjer (Dokumenta), 5153 Länk till annan webbplats.

Förberedelse inför transplantation

Mobilisering inför skörd, SOP - medicinsk rutin, 5045 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Pretransplantationsanvisningar allogen, övriga vårdgivare - medicinsk rutin, 17576 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Pretransplantationsanvisningar autolog, övriga vårdgivare - medicinsk rutin, 6137 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Samtycke till skörd och/eller högdosbehandling med stamcellsunderstöd (autolog stamcellstransplantation) - samtyckesblankett, 8602 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Läkemedel

Infektionsprofylax efter stamcellstransplantation - manual, 14799 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Patientinformation

Autolog stamcellstransplantation, 5443 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Autolog stamcellstransplantation, eftervård regionen, 39746 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Allogen stamcellstransplantation - patientinformation, 8744 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Perifer stamcellsskörd - patient- och donatorinformation, 7078 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Provtagning

Provtagning, kontroller, autolog stamcellstransplantation dag -1 t.o.m. dag 6 (myelom) - blankett, 7548 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Provtagning, kontroller från dag 7, autolog SCT (myelom) - blankett, 7547 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Vävnadstypning, provtagning - medicinsk rutin, 8603 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Restriktioner

Restriktioner och livsmedelshantering under och efter stamcelltransplantation, SOP - medicinska rutiner, 5400 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Rutiner vårdtillfälle

Transplantationsrum, städning - administrativ rutin, 5050 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Uppföljning

Tremånaderskontroll efter autolog stamcellstransplantation - medicinsk riktlinje, 18885 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Uppföljning efter allogen HSCT, checklista regionen och PAL, US - blankett och mall, 30860 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Uppföljning efter allogen stamcellstransplantation - medicinska rutiner, 11321 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Vaccination

Vaccination efter autolog och allogen stamcellstransplantation, SOP, 13700 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Vaccinationsschema efter stamcellstransplantation (HSCT) - blankett, 5146 (Dokumenta) Länk till annan webbplats.