vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Cancersjukdomar

Övriga regionala riktlinjer

Sarkom

Remissinformation samordnad cancerutredning

  • Fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om sarkom i skelett- eller mjukdelar
  • Misstanke om patologisk fraktur utan uppenbar orsak
  • Mjukdelsresistens större än 5 cm
  • Mjukdelsresistens under muskelfascian (ej ruckbar vid spänd muskulatur)
  • Histopatologiskt eller cytologiskt fynd som ger misstanke om sarkom

Senast uppdaterad