vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC)

Allmänmedicin är primärvårdens kunskapsområde och här byggs unik kompetens upp, baserad på helhetssynen på människan. Att tillägna sig och tillämpa denna kompetens är nyckeln till framgångsrik hälso- och sjukvård.

Via Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC) satsar Region Östergötland långsiktigt på ST-utbildning inom allmänmedicin samt fortbildning för primärvårdens medarbetare.

Primärvårdens resurs för utbildning och kompetensutveckling

Syftet är att stimulera alla medarbetare i primärvården att vårda sina kunskaper och stärka viljan att ständigt gå vidare i ett livslångt lärande. Verksamhetsområden är ST-utbildning i allmänmedicin, fortbildning inom primärvården, AMC-resurs och utbildningsmottagningen på Skäggetorps vårdcentral.

Adress

Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC)
US, Ingång 78, plan 14
581 85 Linköping