vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

ST-utbildning allmänmedicin

Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar specialitetsspecifika kurser och utbildningar samt deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan.

Som ST i allmänmedicin är du anställd inom Region Östergötland med placering på en specifik vårdcentral alternativt anställd på en vårdcentral med vårdvalsavtal. Verksamhetschefen på den enhet du arbetar är din arbetsgivare och chef samt högst ansvarig för din ST-utbildning.

ST-utbildningen styrs av Socialstyrelsens författning och målbeskrivning. Alla ST-läkare inom Region Östergötland ska bl. a. ha ett individuellt utbildningsprogram (IUP) som noggrant beskriver hur tjänstöring, handledning samt teoretisk utbildning ska se ut. Man behöver också ha en huvudhandledare från start om tjänstgöringen ska kunna räknas in i ST-tjänsten.

Målbeskrivningen innefattar både medicinska kompetensmål och kompetensmål inom exempelvis kommunikation, ledarskap och vetenskap.

Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar och kurser som är gemensamma för alla specialiteter. Alla obligatoriska kurser erbjuds inom Östergötland men man kan söka kurser även nationellt.

BT - en del av ST

Om du tillhör målgrupp som behöver göra BT, finns det i Östergötland möjlighet att göra detta inom ramen för ST-utbildningen. Man blir då anställd som ST-läkare på vårdcentral och anmäls till Regionens BT-program när kompetensmålen för att starta BT är uppfyllt.

Kommande utbildningar/ST-möten

Datum för ST-möten HT 2024:
4/9, 6/11, 4/12

Datum för ST-möten VT 2025:
22/1, 26/2, 19/3, 23/4 14/5

17/10 2024 Juridikkurs C14 Söderköping. Inbjudan kommer inom kort.

Riktlinjer för ST (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studierektorer

Studierektorerna har övergripande ansvar för utbildningens genomförande. Vi har för närvarande fem studierektorer i Region Östergötland.

Vårdcentraler: Boxholm, Borensberg, Brinken, Lyckorna, Mantorp, Mjölby, Marieberg, Skänninge, Vadstena, Ödeshög

Studierektor: Örjan Sandberg

Vårdcentraler: Lambohov, Ljungsbro, Tannefors, Valla, Åtvidaberg, Skäggetorp, Kungsgatan, Ekholmen, Berga, Linghem, Vasastaden

Studierektor: Elin Vendel


Vårdcentraler: Johannelund, Kisa, Trädgårdstorget, Nygatan, Ryd, Kärna

Studierektor: Christina Sandell

Vårdcentraler: Vikbolandet, Valdemarsvik, Kneippen, Östertull, Skarptorp, Kolmården, Spiran, Mirum, Åby

Studierektor: Robert Schäfer


Vårdcentraler: Finspång, Skärblacka, Hierta (Vilbergen), Geria, Sandbyhov, Cityhälsan Centrum, Cityhälsan Söder

Studierektor: Irina Al

Kontakt

Camilla BarkUtbildningssekreterare centrala och västra länsdelen
Caroline MoqvistUtbildningssekreterare östra länsdelen
Robert SchäferStudierektor östra länsdelen
Irina AlStudierektor östra länsdelen
Christina SandellStudierektor centrala länsdelen
Elin VendelStudierektor centrala länsdelen
Örjan SandbergStudierektor västra länsdelen