vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Parkering för personal

Medarbetare med ett giltigt e-tjänstekort kan parkera på Region Östergötlands personalparkeringar. Anställda på universitetet, med huvudsaklig arbetsplats på US, kan köpa parkeringsabonnemang/biljett till personaltaxa med sitt LiU-kort.

Personalparkering är avgiftsbelagd och finns där så är möjligt. Parkering gäller i mån av plats.

Betalning med SwappAccess

Region Östergötland använder ett parkeringssystem som heter SwappAccess på alla avgiftsbelagda personalparkeringar.

Läs mer och registrera nytt konto i SwappAcess

Betala med parkeringsbiljett

Vill du inte använda SwappAccess kan du istället betala avgiften genom att köpa en biljett i en betalautomat på parkeringsområdet. Det gäller endast vid sjukhusen i Linköping, Norrköping och Motala samt vid Finspångs vårdcentrum. Mer information finns på sidan med frågor och svar.

Frågor och svar personalparkering

Parkeringstaxor

Du kan betala parkeringsavgiften per timme (med maxtaxa per dygn och tillfälle) eller genom att köpa en 30-dagarsbiljett i förväg som gäller för parkering 30 dagar i följd på vald parkering.

Mer information om parkeringstaxor

Ladda elbil

Det finns möjlighet till elbilsladdning för regionens egna leasingbilar och verksamhetsfordon, enligt beslut från Regionstyrelsen. Det finns i dagsläget inga beslut om möjlighet till laddning för personalens privata bilar eller för besökare.

Frågor och svar

Svar på de vanligaste frågorna om personalparkering

Stöd och service - för allmänna frågor om personalparkering

Telefon: 010-103 60 00

Stöd och service (för regionanställda) Länk till annan webbplats.

Securitas kundtjänst

Telefon: 010-470 10 50

E-post: ro.parkering@securitas.se

Kontakt

Securitas Kundtjänst
Öppettider vardagar 06.00-20.00.

Telefon: 010-470 10 50

E-post: ro.parkering@securitas.se
På US parkering kan du även kontakta kundtjänsten via knapptelefon på parkeringsbommen.