vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Avfallshantering

För att minska slöseri med resurser och minska utsläpp av farliga ämnen är en korrekt avfallshantering inom Region Östergötland viktig. Genom rätt hantering kan mycket av det vi slänger omvandlas till nya resurser.

Så mycket som möjligt ska källsorteras och återvinnas. Det gäller exempelvis datorer, telefoner, förpackningar och kontorspapper.

Möbler, inredning och vitvaror ska i första hand repareras.

Allt farligt avfall måste omhändertas på ett säkert för att inte orsaka skada på människor och miljö. Även specialavfall behöver tas om hand på särskilda sätt, exempelvis sekretessavfall som papper eller gips med personuppgifter, eller biologiskt avfall som ska hanteras korrekt ur ett etiskt perspektiv.

Dokument

Avfallshandbok (Dokumenta) Länk till annan webbplats.
Hanteringsinstruktioner för de olika avfallsslagen.

Riktlinje för avfallshantering Länk till annan webbplats.

Dessa dokument gäller för Region Östergötlands samtliga verksamheter.

Kontakt

Vid frågor om avfallshantering går det bra att kontakta Kundtjänst för stöd och service.

Kundtjänst för stöd och service