vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Tandvård

Kunskapsstöd om tandvård är ännu inte integrerat i Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK). Tills vidare utgår vi från nationella riktlinjer för nationellt kunskapsstöd.

Nationella riktlinjer

2022 kom Socialstyrelsen ut med nya nationella riktlinjer för tandvården. Riktlinjerna ger stöd vid behandlingsprioritering. Du hittar dem sorterade utifrån tillstånd under "Nationella riktlinjer för tandvård" i menyn.

Vårdprogram bettfysiologi (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Orofacial smärta och käkfunktionsstörning: DC/TMD och behandlingsstöd (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Orofacial medicin

Oralmedicinska tillstånd, handläggning inom Region Östergötland (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Sällsynta diagnoser och medfödda funktionsnedsättningar, omhändertagande inom Folktandvården (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Riskbegränsning vid behandling av patienter med pacemaker (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Ortodonti

Ortodontiskt urvalsinstrument (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Ortodonti: vårdprogram (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Ortodonti: Checklista bettutveckling (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Bandutprovning (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Frontala inverteringar (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Korsbett (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Parodontologi

Parodontal abscess (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Parodontal behandling med generellt administrerad antibiotika (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Parodontal sjukdom nekrotiserande (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Parodontala diagnoser (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Parodontologi vårdprogram (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Parodontologi/implantat, undersökning, mucosit, periimplantit (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Sedering

Sedering med lustgas (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Sedering med midazolam, vuxna (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Narkostandvård inom Region Östergötland (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Prioritering narkostandvård (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Äldre och sköra patienter

Tandvård och munhälsa för äldre.

Kontakt

Pernilla Larsson GranForskningschefTandvårdsledning, Folktandvården