vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vårdhygien för tandvården

Den länsövergripande resursen för vårdhygien inom Region Östergötland hittar du här.

För tandvården finns särskilda hygienrutiner som uppdateras kontinuerligt. Du hittar dem i Dokumenta:

Vårdhygien inom tandvården Länk till annan webbplats.

Vårdhygienansvar inom tandvården

Vårdhygienansvaret inom tandvården omfattar bland annat:

 • uppdatering och implementering av hygienrutiner
 • relationer med tandvård och hälso- och sjukvård, lokalt och nationellt
 • vårdhygienronder.

Vårdhygienansvarig

Anna-Maria Lindström
Telefon: 010-104 29 49

Vårdhygienrond

En vårdhygienrond går till på följande sätt:

 1. Vårdhygienansvarig kontaktar klinikchefen och bokar lämplig tidpunkt
 2. Protokoll för vårdhygienrond Länk till annan webbplats. skickas till kliniken två månader före ronden
 3. Klinikchefen skickar ifyllt protokoll till vårdhygienansvarig en vecka före ronden
 4. Klinikbesök - består av tre delar:

  Teoretisk del
  Presentation för hela kliniken
  Presentationen tar cirka en och en halv timme.

  Genomgång av Protokoll för Vårdhygienrond med klinikledningen

  Vårdhygienronden utförs
  Vi tittar bland annat på delar där kliniken har funderingar.
  Genomgång av protokoll och vårdhygienrond tar cirka en och en halv timme.

 5. Handlingsplan upprättas av klinikchef, och skickas till vårdhygienansvarig senast två veckor efter utförd vårdhygienrond
 6. Avrapportering av utförda hygienronder sker en gång per år till tandvårdsdirektören.

Ovanstående punkter 1-5 utförs var tredje år.