vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vårdhygien för tandvården

För tandvården finns särskilda hygienrutiner som uppdateras kontinuerligt. Du hittar dem i Dokumenta.

Vårdhygien inom tandvården (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Länsövergripande resurs för vårdhygien inom Region Östergötland

Vårdhygienansvar inom tandvården

Vårdhygienansvaret inom tandvården omfattar bland annat:

 • uppdatering och implementering av hygienrutiner
 • relationer med tandvård och hälso- och sjukvård, lokalt och nationellt
 • vårdhygienronder.

Vårdhygienansvarig

Zanna Karlin
Telefon: 010-104 71 52

Vårdhygienrond

En vårdhygienrond går till på följande sätt:

 1. Vårdhygienansvarig kontaktar klinikchefen och bokar lämplig tidpunkt
 2. Protokoll för vårdhygienrond skickas till kliniken två månader före ronden.

  Protokoll för vårdhygienrond Word, 320 kB.

 3. Klinikchefen skickar ifyllt protokoll till vårdhygienansvarig en vecka före ronden
 4. Klinikbesök - består av tre delar:

  Teoretisk del
  Presentation för hela kliniken
  Presentationen tar cirka en och en halv timme.

  Genomgång av Protokoll för Vårdhygienrond med klinikledningen

  Vårdhygienronden utförs
  Vi tittar bland annat på delar där kliniken har funderingar.
  Genomgång av protokoll och vårdhygienrond tar cirka en och en halv timme.

 5. Handlingsplan upprättas av klinikchef, och skickas till vårdhygienansvarig senast två veckor efter utförd vårdhygienrond
 6. Avrapportering av utförda hygienronder sker en gång per år till tandvårdsdirektören.

Ovanstående punkter 1-5 utförs var tredje år. Övriga år genomförs istället vårhygienisk egenkontroll (se "relaterad information").