vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Tandvård och munhälsa för äldre

Med åldern ökar risken för sjukdomar i munnen, samtidigt som det av olika orsaker kan bli svårare att ta hand om tänderna.

Medarbetare som möter äldre bör ha goda kunskaper om hur de kan stötta för bättre munhälsa. Glöm inte att munhälsan har stor betydelse för allmäntillståndet!

Kontakt

Kunskapsnavet för äldres munhälsa

  • ger råd och stöd till vården och tandvården
  • anordnar utbildningar och föreläsning om äldres munhälsa och munvård

FtvKunskapsnavet@regionostergotland.se
010-103 89 15