vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Tandvård och munhälsa för äldre

Med åldern ökar risken för sjukdomar i munnen, samtidigt som det av olika orsaker kan bli svårare att ta hand om tänderna.

Medarbetare som möter äldre bör ha goda kunskaper om hur de kan stötta för bättre munhälsa. Glöm inte att munhälsan har stor betydelse för allmäntillståndet!

Nationellt kunskapsstöd

Munhälsa - översikt Länk till annan webbplats.


Vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Grundläggande utbildning om munhälsa och munvård (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats..
Logga in med bank-id för att genomföra utbildningen.

Lokalt kunskapsstöd

Munhälsa, att förebygga och behandla ohälsa i munnen hos patienter i Region Östergötland (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

E-utbildning

En utbildning för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård eller vård och omsorg, om munhälsa, munsjukdomar och hur du bäst stöttar dem du möter.

För dig som är anställd inom Region Östergötland:

Munhälsa och den viktiga munvården (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

För dig som är anställd inom kommunen eller annan arbetsgivare:

Munhälsa och den viktiga munvården (Kompetensportalen extern åtkomst) Länk till annan webbplats.

ROAG

ROAG är ett instrument för riskbedömning, där munhälsa ingår. Det kommer komma en e-utbildning om munhälsa och ROAG i Kompetensportalen.

Senior alert

Senior Alert
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som stöttar prevention kring bland annat fall, trycksår, viktnedgång och ohälsa i munnen.

Läs mer och börja använd registret (senioralert.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kunskapsnavet för äldres munhälsa

  • ger råd och stöd till vården och tandvården
  • anordnar utbildningar och föreläsning om äldres munhälsa och munvård

E-post:
FtvKunskapsnavet@regionostergotland.se
Telefon:
010-103 89 15