vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Avgifter i vården

Aktuella patientavgifter och avgiftsbestämmelser i Region Östergötland. Avgifterna gäller även hos privata vårdgivare som har avtal med oss och hos privata läkare och fysioterapeuter i öppenvården som verkar utifrån lagen om läkarvårdsersättning eller utifrån lagen om ersättning för fysioterapi.

Informationen riktar sig i till offentlig och privat vårdpersonal.

Aktuella patientavgifter

Patientavgifterna fastställs av regionfullmäktige och aktuella avgifter för 2023 i Region Östergötland finns samlat i avgiftsbestämmelserna. Avgiftsbestämmelserna är ett hjälpmedel för personal inom Region Östergötland och vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Östergötland.

Avgiftsbestämmelser 2023 Pdf, 738.6 kB.

E-utbildning om avgiftsbestämmelser

Det finns en e-utbildning om Avgiftsbestämmelser i vården. Utbildningen riktar sig i första hand till administrativ personal samt personal i reception som hanterar patientavgifter men är öppen för alla att ta del av.

Grundutbildning i Avgiftsbestämmelser — information och anmälan i Kompetensportalen Länk till annan webbplats.

Kontakt vid frågor

Vänd dig i första hand till kundtjänsten Stöd och service, ekonomi och patient:

Webbformulär Ekonomi och patient (kräver tillgång till Region Östergötlands intranät) Länk till annan webbplats.

Telefon: 010-103 60 00, knappval 4

För stöd i mer komplexa frågor, mejla till Avgifterochregler@regionostergotland.se

Senast uppdaterad