vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Avgifter i vården

Aktuella patientavgifter och avgiftsbestämmelser i Region Östergötland. Avgifterna gäller även hos privata vårdgivare som har avtal med oss och hos privata läkare och fysioterapeuter i öppenvården som verkar utifrån lagen om läkarvårdsersättning eller utifrån lagen om ersättning för fysioterapi.

Informationen riktar sig i till offentlig och privat vårdpersonal.

Aktuella patientavgifter

Patientavgifterna fastställs av regionfullmäktige och aktuella avgifter för 2023 i Region Östergötland finns samlat i avgiftsbestämmelserna. Avgiftsbestämmelserna är ett hjälpmedel för personal inom Region Östergötland och vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Östergötland.

Avgiftsbestämmelser 2024 Pdf, 1.7 MB.

Förändringar i avgiftsbestämmelser för 2024 Pdf, 169.5 kB.

Massflyktsdirektivet förlängt till 4 mars 2025 Pdf, 124.4 kB.

E-utbildning om avgiftsbestämmelser

Det finns en e-utbildning om Avgiftsbestämmelser i vården. Utbildningen riktar sig i första hand till administrativ personal samt personal i reception som hanterar patientavgifter men är öppen för alla att ta del av.

Grundutbildning i avgiftsbestämmelser (Kompetensportalen, för regionanställda) Länk till annan webbplats.

Kontakt vid frågor

Vänd dig i första hand till kundtjänsten Stöd och service, ekonomi och patient:

Webbformulär Ekonomi och patient (för dig med tillgång till Region Östergötlands intranät) Länk till annan webbplats.

Telefon: 010-103 60 00, knappval 4

För stöd i mer komplexa frågor, mejla till:

avgifterochregler@regionostergotland.se