vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vårddokumentation

Information om diagnos- och åtgärdskoder, terminologi och informationsstruktur i vårddokumentationen.

Styrande principer för arbetet med vårddokumentation i Region Östergötland:

  • ska vara övergripande inom Region Östergötland, vilket innebär att det dels ska bygga
    på regionövergripande behov och förankring, dels ska gälla för hela regionen
  • ska främja en fungerande sammanhållen journalföring
  • ska följa de författningar som reglerar dokumentation och journalföring inom hälsooch sjukvård
  • ska följa de författningar som gäller språkhantering i offentlig verksamhet
  • ska följa Socialstyrelsens beslut och riktlinjer kring nationell informationsstruktur
    och nationellt fackspråk för vård och omsorg inom regeringens strategi för e-hälsa
  • ska följa de beslut som har fattats av Verksamhetsrådet och dess föregångare.

Arbetet utgår från strategin för vårddokumentation.