vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Om webbplatsen

Vårdgivarwebben är till för dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Östergötland eller hos någon av våra samarbetspartners. Här hittar du kunskapsstöd och viktig information för dig i rollen som vårdgivare.

Om vårdgivarwebben

Vårdgivarwebben är Region Östergötlands plattform för kunskapsstöd. På webbplatsen ska såväl medarbetare hos Region Östergötland som externa vårdgivare, kommuner, privata vårdgivare och samarbetspartners hitta information och kunskapsstöd som behövs i det vårdgivande arbetet.

Kunskapsstödet utgår från nationella kunskapskällor, där Nationellt kliniskt kunskapsstöd är huvudkällan. Andra exempel på nationella källor som vi använder är Vårdhandboken och Rikshandboken för barnhälsovård. Där det saknas nationellt kunskapsstöd kommer regionala källor att användas.

Under uppbyggnad

Den vårdgivarwebb du ser nu är inte helt klar - se den som en grund och början för det kontinuerliga arbetet med att utveckla och fylla på med mer relevant innehåll.

Arbete pågår! Webbplatsen fylls på med mer innehåll kontinuerligt.

Välkommen till vårdgivarwebben - en kort introduktion

Introduktionsfilm om den nya vårdgivarwebben fungerar och hur den är uppbyggd.

Menyingångarna på vårdgivarwebben

Kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. På sidorna för kunskapsstöd hittar du nationellt kliniskt kunskapsstöd och regionala riktlinjer för patientmötet.

Patientadministration

Denna ingång hanterar patientnära arbetsuppgifter, men som inte avser direkt behandling i patientmötet. Här finns information om bl.a sjuktransporter, tolk och översättning, hjälpmedel, sjukdomsklassifikation, patientens rättigheter samt vårdgaranti och vårdlots.

Utveckling och kompetens

Här finns information om förbättringsarbete, projekt och utbildning för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård. På dessa sidor hittar du utbildningar och konferenser, samt information om AT och BT. Du hittar även Clinicum och Katastrofmedicinskt centrum.

Avtal och samverkan

Här finns information om uppdrag och avtal som styr vården på organisationsnivå. Här finns också information om samarbete mellan vårdgivare, myndigheter eller andra organisationer.

IT och service

Här finns information om regiongemensamma IT-stöd, system och tjänster som används inom vården. Du hittar också information om lokaler, parkering och måltider. Som anställd i Region Östergötland hittar du fortsatt ditt IT-stöd via intranätet och samt andra tjänster via Stöd- och serviceportalen men finner information om distansarbete under denna ingång.

Intern information

På vissa platser på vårdgivarwebben finns interna länkar som bara går att nå inom Region Östergötlands intranät. Kontakta respektive innehållsägare om du som extern besökare behöver ta del av denna information.

Patienter och anhöriga

Är du patient eller närstående hänvisas du till 1177.se Länk till annan webbplats., där du kan söka rådgivning om hälsofrågor, hitta kontaktuppgifter och information om din vårdcentral, använda e-tjänster för att boka tider och mycket mer.

Har du synpunkter eller frågor?

Om du har frågor om specifikt innehåll, vänd dig då i första hand till ansvarig verksamhet via funktionsbrevlådor och kontaktsidor.

Om du har några frågor kring just ditt verksamhetsområde, vänd dig till din verksamhetschef som i sin tur kontaktar oss som arbetar med vårdgivarwebben via nyvardgivarwebb@regionostergotland.se

Senast uppdaterad

Kontakt

Frågor eller synpunkter kring vårdgivarwebben eller dess innehåll är du välkommen att mejla till e-post:

nyvardgivarwebb@regionostergotland.se