vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Levnadsvanor

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Regionala dokument för arbetet med levnadsvanor

Tobaksavvänjning

I Region Östergötland finns tobaksavvänjare på tobaksavvänjningsmottagningen, på vårdcentraler, inom tandvården och på vissa sjukhuskliniker. Tobaksavvänjning kan ske digitalt eller fysiskt. Om möjligt sker det via Tobakshjälpen, som är digital behandling med personlig återkoppling. All tobaksavvänjning inom Region Östergötland är avgiftsfri.

Riktlinje för tobaksavvänjning i Region Östergötland Länk till annan webbplats.

Behandlarmanual för Tobakshjälpen Länk till annan webbplats.

Tobaksavvänjning på andra språk - Hälsokommunikatörer

Lista på tobaksavvänjare i Östergötland - namn och kontaktuppgifter Pdf, 662.5 kB.

Tobaksavvänjningsmottagningen

Tobaksavvänjningsmottagningen är en gemensam mottagning som drivs av primärvården och folktandvården. Mottagningen fungerar som ett komplement till den tobaksavvänjning som redan sker idag.

Tobaksavvänjningsmottagningen finns på 1177.se Länk till annan webbplats.. Patienten loggar in med bank-id och använder e-tjänsten ”boka tid direkt”. Egen bokning är smidigt och snabbt för patienten samtidigt som det minskar vårdens administration.

Personal som vill komma i kontakt med behandlarna gör det via funktionsmail i Outlook. Det finns en funktionsbrevlåda om vården vill nå tobaksavvänjningsmottagningen. Patienten behöver ingen remiss till mottagningen och därmed går det inte heller att skicka remiss till mottagningen.

Det besök som patienten bokar in genomförs i första hand digitalt, men kan vid behov ske fysiskt. Under det första mötet kommer patienten och tobaksavvänjaren överens om hur resten av arbetet ska ske, till exempel digitalt, individuellt eller i grupp, eller via Tobakshjälpen.

Patientinformation

Som stöd för att hänvisa patienter finns följande material att beställa. Skicka beställningen till region@ringqvisttryck.se

Ladda ner originalen och bifoga i din beställning till tryckeriet:

Affisch i A3-format Pdf, 989.5 kB.

Triangelformad bordsryttare Pdf, 1.1 MB.

Fyrsidigt visitkort Pdf, 858.1 kB.

Du kan också hänvisa direkt via denna QR-kod:

QR-kod som kan scannas för att komma till Tobaksavvänjningsmottagningen på 1177.se

Rökfri och alkoholfri operation

Rökare och personer med riskbruk av alkohol har en ökad risk för att bland annat drabbas av blödningar, sårläkningsproblem, infektioner och lungkomplikationer i samband med en operation. Om patienten är rökfri och alkoholfri före och efter operationen medverkar patienten till att skapa de bästa förutsättningarna för operationen.

Vid planerade operationer som bedöms kunna anstå ställs krav på att vara rökfri minst fyra veckor före och efter operation. Vid akut operation eller operation som inte bedöms kunna anstå är rekommendationen att vara rökfri och alkoholfri så länge som möjligt innan och minst fyra veckor efter operationen.

Vårdprocessprogram - rökfri och alkoholfri före och efter operation Länk till annan webbplats.

Patientinformation

Rökfri och alkoholfri operation - information till dig som ska opereras eller nyligen genomgått en operation Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad