vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Tobaksavvänjning

Här finns stöd för dig som ska hjälpa din patient bli fri från tobak och nikotin. All tobaksavvänjning inom Region Östergötland är avgiftsfri.

Du kan hjälpa din patient att bli tobaks-och nikotinfri med fysiska träffar eller digitala verktyg. I Region Östergötland finns tobaksavvänjare på tobaksavvänjningsmottagningen, vårdcentraler, inom tandvården och på vissa sjukhuskliniker.

Riktlinjer och stöd om tobaksavvänjning

Tobaksavvänjningsmottagningen

Tobaksavvänjningsmottagningen är en gemensam mottagning som drivs av primärvården och folktandvården. Mottagningen fungerar som ett komplement till den tobaksavvänjning som redan sker idag.

Tobaksavvänjningsmottagningen, Region Östergötland (1177.se) Länk till annan webbplats..

Patienten loggar in med bank-id och använder e-tjänsten ”boka tid direkt”. Patienten behöver ingen remiss till mottagningen.

Personal som vill komma i kontakt med behandlarna gör det via funktionsmail i Outlook.

E-post: TobaksavvanjningsmottagningenPvc-Ftv@regionostergotland.se

Det besök som patienten bokar in genomförs i första hand digitalt men kan vid behov ske fysiskt. Under det första mötet kommer patienten och tobaksavvänjaren överens om hur resten av arbetet ska ske, till exempel digitalt, individuellt eller i grupp, eller via Tobakshjälpen.

Patientinformation

Som stöd för att hänvisa patienter finns följande material att beställa:

Ladda ner originalen och bifoga i din beställning till tryckeriet. Skicka beställningen till:
region@ringqvisttryck.se