vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Utbildningar inom levnadsvanor

På den här sidan har vi samlat de utbildingar som erbjuds inom området levnadsvanor. Alla utbildningar nås via Kompetensportalen.

Utbildning i levnadsvanor

Utbildningen riktar sig till alla medarbetare inom Region Östergötlands hälso- och sjukvård och tandvård som har kontakt med patienter. Du får en bakgrund till Region Östergötlands arbete med levnadsvanor och en introduktion i vad det innebär att ge stöd till personer som vill ändra sina levnadsvanor. Utbildningen ges som en e-kurs.

Levnadsvanor - för medarbetare i Region Östergötland (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Levnadsvanor - för privata vårdgivare (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Utbildning i fysisk aktivitet på recept (FaR)

Denna kurs riktar sig till alla medarbetare inom Region Östergötlands hälso- och sjukvård som får förskriva FaR. Efter utbildningen kommer du att ha ökad kunskap om FaR samt hur metoden kan användas för att stödja dina patienter till ökad fysisk aktivitet. Utbildningen tar cirka 60 minuter och kan delas upp på flera tillfällen.

Fysisk aktivitet på recept - för medarbetare i Region Östergötland (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Fysisk aktivitet på recept - för privata vårdgivare (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Utbildning i Tobakshjälpen som plattform

Medarbetare inom Region Östergötland som är diplomerade tobaksavvänjare som vill erbjuda ett stöd via en digital plattform för de faser som ska ske vid tobaksavvänjning. Utbildningen ges under två halvdagar på plats i Linköping.

Tobakshjälpen - för medarbetare i Region Östergötland (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Tobakshjälpen - för privata vårdgivare (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Utbildning till diplomerad tobaksavvänjare

I utbildningen till tobaksavvänjare ingår föreläsningar, handledning av patientfall och fördjupning i samtalstekniker. Utbildningen sker i samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Intresseanmälan till utbildning för att bli diplomerad tobaksavvänjare (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats. Länken gäller för medarbetare inom Region Östergötland. Sista dag för att anmäla intresse är den 2 november 2023.

Utbildning till ambassadör i Motiverande samtal (MI)

I Region Östergötland finns en utbildning för dig som är intresserad av att vara MI-ambassadör. Ett krav för att gå utbildningen är att man som medarbetare får möjlighet att sprida kunskaperna vidare inom sin verksamhet och delta på nätverksträffar med andra MI-ambassadörer.

E-utbildning för att bli MI-ambassadör - för medarbetare i Region Östergötland (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

E-utbildning för att bli MI-ambassadör - för privata vårdgivare (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.