vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Riktade hälsosamtal

Riktade hälsosamtal utförs i primärvården med syfte att främja hälsa och förebygga sjukdom i befolkningen, framförallt hjärt- kärlsjukdom och diabetes typ 2.

I Region Östergötland har arbetet med riktade hälsosamtal varit ett frivilligt åtagande för vårdcentralerna sedan 2012. Från och med 2022 ska hälsosamtal erbjudas samtliga 40- och 50-åringar listade på respektive vårdcentral i Östergötland. Därefter bör 60- och 70- åringar samt personer utöver nämnda åldersgrupper, som bedöms vara i behov av det, erbjudas ett hälsosamtal.

Hälsosamtalet är kostnadsfritt för deltagarna sedan 1 januari 2023. Vårdcentralerna får ekonomisk ersättning för genomförda hälsosamtal.

Genomförande av riktade hälsosamtal

Kontakt

Jenny LeksellUtvecklingsledare för riktade hälsosamtal
Annelie PetterssonUtvecklingsledare Riktade hälsosamtal