vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Avtal och överenskommelser om tandvård

Inom tandvården råder fri etableringsrätt och patienter väljer om de vill få sin tandvård utförd av Folktandvården eller privat vårdgivare.

Region Östergötland ansvarar för tandvård som ska ges enligt tandvårdslagen, tandvårdsförordningen och andra författningar. Hälso- och sjukvårdsnämnden har befolknings- och planeringsansvar för länets tandvård.

För att leva upp till detta befolknings- och planeringsansvar för länets tandvård upphandlas en del av verksamheten.

Avgiftsfri tandvård för barn och unga

Barn och unga har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det kalenderår de fyller 23 år. Det omfattar all tandvård, även specialisttandvård såsom tandreglering om detta bedöms nödvändigt.

Tandvård för asylsökande

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år ska erbjudas fullständig och avgiftsfri tandvård. Asylsökande vuxna över 18 år ska erbjudas akut vård och vård som inte kan anstå till en kostnad av 50 kr per besök. Detta gäller hos Folktandvården och andra vårdgivare som regionen slutit avtal med.

Utöver Folktandvården har följande kliniker slutit avtal med regionen om tandvård för asylsökande:

  • Hel & Fin tand i Linköping
  • Life Tandvård AB
  • Vasa Tandvård i Linköping

Så sluter du avtal om tandvård för asylsökande

Du fyller i en blankett för att ansöka om avtal avseende tandvård för asylsökande. Om din ansökan godkänns sluts ett avtal om tandvård för asylsökande vuxna.

Ansökan avseende avtal om tandvård för asylsökande - blankett Pdf, 323.1 kB.

Avtal om tandvård för asylsökande vuxna Pdf, 885 kB.

Kontakt

Maria JohanssonAvtalsansvarig tandvårdTandvårdsenheten