vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Patientmåltider och matsedlar

Beställning och matsedlar för patientmåltider på sjukhusen i Region Östergötland.

Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Sodexo levererar patientmåltider på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Menyer patientmåltider

Menyer patientmåltider Universitetssjukhuset i Linköping (Sodexo kundportal) Länk till annan webbplats.

Menyer patientmåltider Vrinnevisjukhuset (Sodexo kundportal) Länk till annan webbplats.

Kostpärm med information om patientmåltiderna (Sodexo kundportal) Länk till annan webbplats.

Beställning

Matilda webb — logga in (mashie.com) Länk till annan webbplats.

Information och instruktioner Matilda (Sodexo kundportal) Länk till annan webbplats.

Saknar du inloggning vänd dig i första hand till Sodexo på respektive sjukhus.

Kontakt

Sodexo Linköping, telefon: 010-103 03 00

Sodexo Norrköping, telefon: 010-104 03 00

Webbplats: Sodexo kundportal för Region Östergötland Länk till annan webbplats.

Lasarettet i Motala

Motala kommun levererar patientmåltider på Lasarettet i Motala.

Menyer patientmåltider

Meny patientmåltider Lasarettet i Motala (Motala kommun) Länk till annan webbplats.

Beställning

Beställ förrådsvaror via Matilda webb Länk till annan webbplats.

Kontakt

Köket Lasarettet i Motala, telefon: 0141-22 25 99

Frågor om kost

Vid övergripande frågor eller funderingar om kost inom Region Östergötland, kontakta Stöd och service kundtjänst.

Telefon: 010-103 60 00.

Har du tillgång till Region Östergötlands intranät, kan du istället registrera ditt ärende i Stöd- och serviceportalen.