vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Primärvård

Här hittar du primärvårdsrelaterad information som berör flera vårdområden och relaterade processer.

Övergripande samverkan

Samverkan mellan primärvården och sjukhuskliniker (Dokumenta, för regionanställda) Länk till annan webbplats.

Ansvar för sjukskrivning - medicinsk riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Diagnos- och åtgärdskoder primärvård

Kodningslathund primärvård dietist (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Kodningslathund primärvård fotvårdsterapeut (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Kodningslathund primärvård inkontinensmottagning (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Kodningslathund primärvård läkare (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Kodningslathund primärvård samtalsbehandlare (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Kodningslathund primärvård sjuksköterska/undersköterska (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

KVÅ-koder för uppföljning och rörlig ersättning inom primärvård (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Barnhälsovård

Barnhälsovård - BVC, hälsosamtal, riktlinjer

Läkemedel

Dosdispenserade läkemedel i Östergötlands län - administrativ riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Läkemedelshantering i Cosmic - administrativ rutin (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Läkemedel på vårdcentraler, gemensam baslista för Primärvårdscentrum - administrativ rutin (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Ordination palliativa läkemedel - medicinsk rutin (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Röntgen

Jod-/Gd-kontrastmedel, överkänslighetsreaktioner och premedicinering - medicinsk rutin (Dokumenta, för regionanställda) Länk till annan webbplats.

Röntgenundersökningar i narkos - administrativ riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Beredskapsjour

Länkarna nedan nås endast av dig som är anställd inom Region Östergötland.

Polisärenden läkemedel och vård till frihetsberövade samt viss bevisprovtagning - administrativ rutin (Dokumenta, för regionanställda) Länk till annan webbplats.

Dödsfall på korttidsboende - medicinsk rutin (Dokumenta, för regionanställda) Länk till annan webbplats.

Handräckningsbegäran till polisen från primärvården - administrativ riktlinje (Dokumenta, för regionanställda) Länk till annan webbplats.

Läkare: Hemjour centrala länsdelen - administrativ rutin (Dokumenta, för regionanställda) Länk till annan webbplats.

Ansvarfördelning och rapportering av patientärenden på korttidsboende i Linköping (Dokumenta, för regionanställda) Länk till annan webbplats.

Beredskapsjourens uppdrag och hantering av dödsfall - medicinsk rutin (Dokumenta, för regionanställda) Länk till annan webbplats.

Dödsfall utanför sjukhus - medicinsk riktlinje (Dokumenta, för regionanställda) Länk till annan webbplats.

Blanketter

Polishandräckning - begäran Pdf, 2.7 MB.

Vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Dödsbevis - blankett Pdf, 30.7 kB.