vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Barnhälsovård

Region Östergötland följer anvisningarna i Rikshandboken för barnhälsovård med undantag för vissa regionala medicinska riktlinjer och råd.

Rikshandbok i barnhälsovård

Rikshandboken barnhälsovård Länk till annan webbplats.

Metoder och riktlinjer Länk till annan webbplats.

Rikkshandbok i barnhälsovård är ett metod- och kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården. Allt innehåll är framtaget i samarbete med professionen. Rikshandboken i barnhälsovård drivs av Inera AB på uppdrag av Sveriges regioner och kommuner.

Regionala riktlinjer

Akuta barn och läkemedel på BVC, riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Allergi eller överkänslighet mot mjölkprotein, handläggning på BVC (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Amningsfrämjande handlingsplan, Region Östergötland (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Amningsportalen Östergötland (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Circumcision (omskärelse) av pojkar, riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Fimosis hos barn, riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Hörselscreening av barn, remisskriterier (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Hörselscreening 4 år, lathund (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Ikterus i nyföddhetsperioden, riktlinje för utredning, behandling och uppföljning (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Ikterus i nyföddhetsperioden, handläggning på BVC (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Kort tungband, behandlingsriktlinje sydöstra sjukvårdsregionen (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Navelgranulom, behandlingsriktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Neonatal hörselscreening för BB- och Neovårdade barn i Region Östergötland (Doumenta) Länk till annan webbplats.

Nyanlända och adopterade barn, checklista vid inskrivning (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Retentio testis, riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Samverkan mellan BVC, logoped och BHV-psykolog, riktlinje Pdf, 29.5 kB.

Skalldeformitet hos barn innan 2 års ålder, riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Ögonscreening på BVC 0-5 år, riktlinje och remisskriterier Pdf, 185.7 kB.

Ögon- och synprövning på BVC 4-5 år, lathund Pdf, 182.4 kB.

Remiss och konsultation barnhälsovårdsenheten

Psykologerna på Barnhälsovårdsenheten arbetar med barn 0-5 år och deras föräldrar på föräldrarnas uppdrag och tar emot muntliga remisser främst från BVC-sjuksköterskorna, vid konsultationer eller via telefon.

Rutin för remissförfarande till barnhälsovårdens psykologer i Östergötlands län (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Remiss/Frågeställning till BHV-psykolog (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Telefonrådgivning information till BHV-SSK (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Telefonrådgivning informationsblad Länk till annan webbplats.

Visitkort telefonrådgivning Länk till annan webbplats.

Telefonkonsultation för BHV-sjuksköterska med dietist
Camilla Cederin, telefon (vård till vård): 010-103 50 17
Telefontid: fredagar mellan klockan 10-12

Sommartelefon, för BHV-sjuksköterska (stängd nu)
Telefon (vård till vård): 010-103 50 16
Telefontid: onsdagar mellan klockan 10-12

Telefonrådgivning till föräldrar
Telefon: 010-104 45 86
Telefontid: tisdagar och torsdagar mellan klockan 14-16

På obesitasenheten arbetar dietister och psykologer med att förebygga övervikt och obesitas för barn upp till 12 år. En del i uppdraget är att genom konsultation ge stöd och råd till andra professionella, framförallt inom primärvård och elevhälsovård, samt att skapa modeller för samverkan. Målet är att bidra till att barn och ungdomar i Östergötland behåller eller når en hälsosam vikt.

Obesitasenheten erbjuder också behandlande insatser för barn, 4-12 år, med obesitas (ISO-BMI 30-35). Enhetens uppdrag ligger på primärvårdsnivå, vilket innebär att vi inte tar emot barn där utredning eller behandling på specialistnivå pågår till exempel BUP, BUH eller Barnkliniken. Enheten tar inte heller emot barn som remitterats till BHV för utvecklingsbedömning. Obesitasbehandling kräver en långvarig kontakt och behöver påbörjas innan barnet fyllt 12 år. Enheten följer barnet som längst till dess att hen slutar årskurs 6.

Remissförfarande:

Remiss till enheten skickas via Cosmic (Obesitasenh:BHV Östg:PVC) eller externt med brev (Obesitasenheten, Barnhälsovårdsenheten i Östergötland, Nygatan 35, 582 19 Linköping). En medicinsk bedömning ska vara gjord innan remiss skickas och båda vårdnadshavarna ska ha gett sitt samtycke.

Remissen bör innehålla en kort beskrivning av familjesituationen och kontaktuppgifter till båda vårdnadshavarna, aktuell kroppslängd, kroppsvikt, ISO BMI, tidigare behandlingsinsatser och resultat samt vilken typ av stöd barnet och föräldrarna har behov av. Med aktuell kroppslängd och kroppsvikt avses mått tagna inom de senaste 30 dagarna.

Broschyr till föräldrar Pdf, 498.4 kB.

Konsultation:

Det finns även möjlighet för personalen i berörda verksamheter att kontakta oss för konsultation och rådgivning via telefon eller mail.

Kontaktuppgifter obesitasenheten barnhälsovårdsenheten Pdf, 98.9 kB.

Kontaktuppgifter till barnavårdcentraler