vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Barn som far illa - rutiner och riktlinjer

Här finns riktlinjer och rutiner om barn som far illa eller riskerar att göra det. Information om orosanmälan, flödesschema för dokumentation och kontaktuppgifter till socialtjänst med mera.

Flödesschema för dokumentation och anmälan vid oro för att barn far illa Pdf, 107.8 kB.

Blockera vårdnadshavares åtkomst till 1177 och journal:
Om misstanke finns att barnet utsatts för brott till exempel våld, sexuella övergrepp, hot, hedersrelaterat våld/påtryckningar eller omhändertagits enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) ska barnets journal slutas för att vårdnadshavare inte ska få någon insyn i journalen. Detta görs genom att blockera vårdnadshavares åtkomst till 1177 och åtkomst till journal via nätet.

Skydda barns uppgifter - hur gör jag?

  • Ring Stöd och service kundtjänst på telefon 010-103 60 00 (tillgängligt dygnet runt för detta ärende).
  • Be om hjälp med att blockera vårdnadshavare (påverkar journal via nätet och 1177 e-tjänster).
  • Kundtjänsten kan också guida till inaktivering av Cosmics sms-påminnelser. Vården bör inte använda e-kallelser om invånaren är gömd.

Riktlinje för att blockera vårdnadshavares åtkomst till 1177 och journal (Dokumenta) Länk till annan webbplats.