vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Barnskyddsteam Region Östergötland

Region Östergötlands Barnskyddsteam har i uppdrag att sprida kunskap om barn som far illa och erbjuder rådgivning och stöd i handläggning vid misstanke om att barn far illa.

Kontakta barnskyddsteamet

Konsultation för vårdgivare på telefon: Du hittar numret på JourLisa eller via Region Östergötlands växel, telefon

JourLisa (för dig med tillgång till Region Östergötlands intranät) Länk till annan webbplats.

Telefon, växel: 010-103 00 00
Begär "Barnskyddsteam Region Östergötland".

Telefontid måndag till torsdag klockan 08.00-15.00

E-post: Barnskyddsteam@regionostergotland.se

Postadress:
Barnskyddsteam Region Östergötland
Gasverksgränd 2, plan 4
581 85 Linköping

Barnskyddsteam Region Östergötlands uppdrag är att:

 • ansvara för riktlinjer om anmälan till socialtjänsten och säker journaldokumentation.
 • sprida kunskap om barn som far illa.
 • erbjuda konsultation.

Barnskyddsteamet anordnar föreläsningar och utbildningar varje termin. Teamet erbjuder också olika typer av utbildningsinsatser utifrån verksamheternas önskemål och behov, såsom föreläsningar på APT, planeringdagar och utbildningsdagar etcetera.

Teammedlemmar centrala länsdelen:

 • Åsa Kastbom, Med.dr. och överläkare, traumamottagningen BUP Elefanten
 • Malin Wallberg, verksamhetsutvecklare, barnhälsovårdsenheten (BHV)
 • Peter Wide, överläkare, barnkliniken US

Teammedlemmar västra länsdelen:

 • Michaela Andersson, psykolog, Barn och ungdomshälsan Motala
 • Louise Pettersson, specialistsjuksköterska, Psykiatriska kliniken Motala-Mjölby

Teammedlemmar östra länsdelen:

 • Cathrine Jonsson, undersköterska, ambulansen Samariten
 • Veronica Levevind, sjuksköterska, barn- och ungdomskliniken Vrinnevisjukhuset
 • Linnea Widén, kurator, Barn och ungdomskliniken Vrinnevisjukhuset

Kontaktpersoner

Kontakt

Lina LindellSamordnare barnskyddsteam, barn- och ungdomssjuksköterska
Sofia GustavssonSamordnare barnskyddsteam, distriktssjuksköterska
Camilla GästgivarsKoordinator barnskyddsteam, barn- och ungdomssjuksköterska
Emma HoltzST-läkareH.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Bjarne OlinderCentrumchef, Psykiatricentrum

Sociala medier

Tecknad bild av två barn under ett färgglatt paraply med texten "Barnskyddsteam Region Östergötland"