vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Barnrättsombud

I uppdraget som barnrättsombud ingår att, tillsammans med sin chef, informera och stödja den egna verksamheten i arbetet med att tillämpa barnkonventionen.

För att säkerställa barnets rättigheter i den egna verksamheten rekommenderas att varje verksamhetschef utser barnrättsombud som får fördjupad kunskap i ämnet och kan fungera som stöd i utvecklingen av arbetet. Beroende av verksamhetens eller enhetens storlek kan det behövas flera barnrättsombud.

Uppdragsbeskrivning för barnrättsombud i Region Östergötland Pdf, 523.4 kB.

Utbildning och tematräffar för barnrättsombud

Barnrättsombuden genomgår en grundutbildning i barnrätt och erbjuds därefter årligen tematräffar om barnets rättigheter och barnkonventionens tillämpningsmöjligheter. Vi rekommenderar starkt att verksamheten avsätter tid för barnrättsombuden att närvara vid dessa.

Grundutbildning för barnrättsombud (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats..

Tematräffar för barnrättsombud (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Du som är anställd i Region Östergötland är välkommen att gå med i gruppen:

Barnrättsombud (Region Östergötlands intranät) Länk till annan webbplats.