vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Barnrätt i Region Östergötland

Det strategiska barnrättsarbetet i Region Östergötland leds av samordnare för barnrättsfrågor i samverkan med Barnskyddsteamet och andra verksamheter som skapar möjlighet för Region Östergötland att arbeta för alla barns bästa.

Att arbeta barnrättsbaserat innebär att aktivt och systematiskt respektera och förverkliga barnets rättigheter. I hälso- och sjukvården innebär det även att stödja barn som anhöriga och att arbeta med barns rätt till skydd.

Följande områden är centrala för implementeringen av barnkonventionen, och därmed barns rättigheter, i Region Östergötland:

  • Mål och styrning för barnets rättigheter
  • Kompetenshöjande insatser om barnkonventionen
  • Kunskap och statistik om barns livsvillkor
  • Samverkan med andra samhällsaktörer
  • Uppföljning och utvärdering
  • Utveckling av verksamhetsnära metoder och arbetssätt

Barns och ungas delaktighet

Varje enskild medarbetare i Region Östergötland som i sitt uppdrag möter barn och unga som patient, anhörig, elev eller invånare har ett ansvar att främja målgruppens delaktighet och inflytande. Att skapa en struktur för det är varje verksamhetschefs ansvar och sker gärna med stöd av barnrättsombud eller strategisk samordning.

Riktlinje: barns och ungas delaktighet och inflytande i Region Östergötlands verksamheter (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Utbildningar i BRA-samtal och barn som anhöriga

Hälso- och sjukvården har skyldighet att uppmärksamma barn som anhöriga så att de får den information, råd och stöd de är i behov av. Det handlar bland annat om att ge adekvat information, svara på frågor, hjälpa familjen att kunna tala om problemen/sjukdomen och låta barnen ge uttryck för sin oro och sina upplevelser.

Utbildning i BRA-samtal

BRA-samtal är en enkel, strukturerad och flexibel modell som hjälper medarbetare att informera föräldrar och prata med barn med anledning av deras anhörigskap. Syftet är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme.

Utbildning i samtal med barn som anhöriga - BRA-samtal (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Webbkurs om barn som anhöriga

Kursen ger kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7§. Du får också stöd i att utveckla rutiner och arbetssätt på din arbetsplats.

Webbkurs: Barn som anhöriga (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Webbinarium om barn som anhöriga

I detta webbinarium får du bland annat svar på frågor som "Varför ska vi prata med barn som anhöriga?", "Hur kan man prata med ett barn som är anhörig?" och "Vem räknas som anhörig och till vem?".

Webbinarium: Barn som anhöriga i hälso- och sjukvården (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Ibland kan det uppstå frågor, funderingar eller behov av ett bollplank kring arbetet med barns rättigheter - hör gärna av er till oss då. Tillsammans kan vi då se över de processer eller frågor som rör just er verksamhet. Vi nås enklast på e-post:

barnratt@regionostergotland.se