vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Barnhälsovårdsenheten

Barnhälsovårdsenheten i Östergötland (BHV) erbjuder stöd till barnavårdscentralerna (BVC) i länet och utvecklar barnhälsovården med bland annat metodutveckling, forskning, utvärdering och kvalitetssäkring.

Barnhälsovårdsenhetens uppgift är att tillsammans med BVC främja barns hälsa, förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn samt erbjuda stöd till familjer. På barnhälsovårdsenheten arbetar psykologer, barnhälsovårdsöverläkare, verksamhetsutvecklare och administratör.

Kontaktpersoner

Kontakt

Åsa WestergrenVerksamhetschefBarnhälsovårdsenheten
Maria MyrgårdBarnhälsovårdsöverläkareBarnhälsovårdsenheten
Malin WallbergVerksamhetsutvecklareBarnhälsovårdsenheten
Petra LindbergVerksamhetsresursBarnhälsovårdsenheten