vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Hälsokommunikatörer

Hälsokommunikatörerna fungerar som en länk mellan nyanlända flyktingar, andra invandrare och personal inom hälsa, vård och omsorg.

Hälsokommunikatörerna är organiserade inom flyktingmedicinskt centrum i Region Östergötland. De är utrikesfödda och har sjukvårdsutbildning och yrkeserfarenhet från hemlandet och Sverige.

Hälsokommunikatörernas områden

Hälsokommunikatörerna kan utbilda och informera om:

 • Hitta rätt i vården
 • Migration och psykosocial hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Kost
 • Tandhälsa
 • Infektioner (magsjuka, diarréer, TBC etc.)
 • Vaccinationer
 • Första hjälpen/egenvård
 • Stress
 • Sömn
 • Allergier
 • Alkohol / tobak / droger
 • Anatomi
 • Manlig/ kvinnlig hälsa (STD i samband med samlevnad)
 • Barnhälsa (feber, infektionssjukdomar, barnsäkerhet, barnkost etc)
 • Vanligaste livsrelaterade sjukdomarna (diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, högt kolesterol).

Mycket annat kan också förklaras beroende på målgruppens egna behov (kulturmöte inom vården utifrån hälsokommunikatörernas egna kulturbakgrund).
Fokus ska alltid ligga på hälsa och förebyggande insatser.

Presentationsmaterial: Hälsokommunikatörer i Region Östergötland Pdf, 1 MB.

Kontakt

Besöksadress:
Flyktingmedicinskt centrum
Slottsgatan 116, 2 tr
Norrköping

Telefon: 010-104 27 47

Kontakt för patienter: Hälsokommunikatörer (1177.se) Länk till annan webbplats.