vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Flyktingmedicinskt centrum

Flyktingmedicinskt centrum (FMC) är en länsövergripande verksamhet inom Region Östergötland. Här bedrivs kliniskt arbete, kunskapsförmedling och utvecklingsarbete kring migration och trauma relaterat till krig, flykt, tortyr och förföljelse.

Flyktingmedicinskt centrum (FMC) bedriver även forskning inom området migration och hälsa. FMC består av kris- och traumamottagningen, medicinsk mottagning för nyanlända samt hälsokommunikatörer.

För information om remittering till våra mottagingar:

Remittering till kris- och traumamottagningen

Anmälan tilll hälsoundersökning på medicinsk mottagning för nyanlända

Kontakt

Telefon: 010-104 27 47

Telefontider: Måndag - torsdag kl. 08-12 och 13-16, fredagar kl. 08-12 och 13-15

Övrig tid röstbrevlåda

Postadress:
Vrinnevisjukhuset
Flyktingmedicinskt centrum
601 82 Norrköping

Besöksadress:
Slottsgatan 116, Norrköping

Kontaktpersoner

Kontakt

Malin CreutzVerksamhetschefFlyktingmedicinskt centrum
Emira BajricEnehetschefFlyktingmedicinskt centrum