vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Hälsoundersökning på medicinsk mottagning för nyanlända

Den medicinska mottagningen för nyanlända inom flyktingmedicinskt centrum erbjuder riktade hälsoundersökningar till nyanlända som kommit till Östergötland som asylsökande, kvotflyktingar eller på grund av anhöriginvandring/ familjeanknytning och kärleksinvandring.

Hälsoundersökningen erbjuds samtliga i målgruppen som inte tidigare genomgått hälsoundersökningen i annan region.

Hälsoundersökningen syftar till att tidigt uppmärksamma behov av vård, identifiera behov av smittskyddsåtgärder samt ge information om hälso- och sjukvård samt tandvård i Sverige. Hälsoundersökningen sker en gång och är frivillig. Den utförs med tolk och kallelse finns på olika språk.

På mottagningen arbetar team som består av sjuksköterskor, läkare, kuratorer och vårdadministratörer. Vi arbetar inom hela regionen och samarbetar med vårdcentraler för mottagning och provtagning. Vi finns i både Linköping och Norrköping.

Mottagningen tar emot patienter via Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, elevhälsan, primärvården och kommuner. Det går även bra att själv efterfråga en hälsoundersökning.

Patienter som har varit på hälsoundersökning för nyanlända erbjuds kontakt med kurator vid behov. Det kan till exempel vara symtom som ger upphov till lidande till följd av krig, förföljelse, tortyr och flykt. Vid kuratorskontakt hålls stödsamtal och bedömning görs för eventuell vidare vårdinsats gällande psykisk ohälsa

Skicka anmälan om hälsoundersökning

Anmälan till hälsoundersökning skickas till:

Flyktingmedicinskt centrum
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

De uppgifter vi behöver för att boka besök:

  • Efternamn, förnamn
  • Man/kvinna eller annat
  • Personnummer
  • För asylsökande, LMA-nummer samt giltighetsdatum för LMA-kort
  • Ursprungsland och språk
  • Adress (obs skriv även c/o)
  • Telefon

Underlag till Hälsoundersökning Pdf, 103 kB.