vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Sjukdomsklassifikation

Här finns stöd för dig som arbetar med dokumentation som innefattar diagnossättning och kodning av diagnoser och åtgärder. Som grund för en enhetlig registrering följer Region Östergötland regelverket enligt ICD-10-SE och Socialstyrelsens anvisningar och vägledning när det gäller klassificering.

Sjukdomsklassifikation är basen för uppföljning av vårdens innehåll. Rätt diagnos, åtgärd och kodning ger:

  • Rätt kvalitetsuppföljning
  • Rätt produktionsdata
  • Rätt ersättning utifrån DRG och KPP

Information och vägledning

Primärklassificering

Vid primärklassificering beskrivs patientens vårdkontakt utifrån vårdkontaktens medicinska innehåll och de åtgärder som utförts. Det medicinska innehållet beskrivs med ICD-10-SE (diagnoskod) och åtgärder beskrivs med KVÅ (åtgärdskod).

ICD-10 (diagnoskod)

Den internationella klassifikationen ICD är främst en statistisk klassifikation för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.

Det primära syftet med sjukdomsklassifikationen ICD, International Statistical Classification of Deseases and Related Health Problems, är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Förutom traditionella diagnoser måste klassifikationen därför omfatta ett brett spektrum av symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden.

ICD är i första hand en statistisk klassifikation och inte en nomenklatur, det vill säga en förteckning över riktiga eller rekommenderade beteckningar eller termer. Klassifikationens språk är alltså inte bindande för formuleringen av de diagnoser som anges i patientjournaler eller annan medicinsk dokumentation.

Information på socialstyrelsen.se:

Inledning till ICD-10-SE (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

ICD-10-SE, systematisk förteckning (3 delar)

Socialstyrelsens sökfunktion, databas med klassifikationer för ICD-10-SE (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Ändringar i ICD-10-SE 2024 (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Ändringar i ICD-10-SE Kumulativ lista 2012-2024 (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Uppdateringsrutiner för ICD-10-SE (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Alfabetisk förteckning (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Alfabetisk förteckning, tumörer separat tabell (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Grundläggande utbildning i ICD-10-SE (socialstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av vårdåtgärder i bland annat hälso- och sjukvård. Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister.

KVÅ utgör en sammanslagning av Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) och Klassifikation av medicinska åtgärder (KMÅ).

KVÅ har två kodstrukturer:

  • Kirurgiska åtgärder - tre bokstäver och två efterföljande siffror
  • Medicinska åtgärder - två bokstäver och tre efterföljande siffror

Information på socialstyrelsen.se:

Inledning och beskrivning av KVÅ (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens sökfunktion, databas med klassifikationer för KVÅ (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Ändringar i KVÅ-medicinska åtgärder (KMÅ) 2024 socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Ändringar i KVÅ-kirurgiska åtgärder (KKÅ) 2024 (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Uppdateringsrutiner för KVÅ (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Sekundärklassificering

Diagnosrelaterade grupper (DRG), är ett system för sekundär klassificering som innebär att en vårdkontakt placeras i en viss kategori med hjälp av data från en eller flera primärklassifikationer (diagnoser och åtgärder).

Klassificeringsprincipen betyder att medicinskt likartade vårdkontakter, som dessutom är ungefär lika resurskrävande, sorteras in i en och samma grupp.

DRG är alltså ett sätt att beskriva patientsammansättning (case mix) mycket mer överskådligt än om verksamheten skulle beskrivas med tusentals diagnos- och åtgärdskoder.

Information på socialstyrelsen.se:

Logikändringar i NordDRG version 2024 (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Vägledning till NordDRG (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

DRG — Grundläggande begrepp och principer (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

DRG — grupperare (drgsystem.com) Länk till annan webbplats.

NordDRG Explorer (norddrg-explorer.socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Utbildningar

I Region Östergötlands utbildningskatalog Kompetensportalen hittar du aktuella utbildningstillfällen i sjukdomsklassifikation och kan göra en intressanmälan inför kommande tillfälle. Sök på "sjukdomsklassifikation" i Kompetensportalen.

Intern kurskatalog för medarbetare i Region Östergötland (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Extern kurskatalog för deltagare i annan organisation (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lena GranbergKlassificeringskoordinator
Reidar Källström Chief Medical Information Officer, CMIOUtvecklingsstrategiska enheten