vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Frågor och svar personalparkering

Här hittar du svar på vanliga frågor om personalparkering i Region Östergötland.

Avgifter

Se information på sidan parkeringstaxor.

Avgifterna ska motsvara marknadsvärdet för parkeringsplatsen för att inte utgöra en skattepliktig förmån. Marknadsvärdet är vad det hade kostat den anställde att själv betala för eller hyra motsvarande parkeringsplats eller garageplats i närheten av arbetsplatsen.

När regionen som arbetsgivare har bedömt marknadsvärdet har utgångspunkten varit taxor på motsvarande parkeringsplatser i närområdet, det vill säga parkeringar som kan utgöra ett alternativ till för personalen. Vid US i Linköping är det exempelvis Dukatens kommunala parkeringar, Garnisonen, Ankdammen och US Norra. Vid samtliga sjukhus är parkeringarna för besökare avgiftsbelagda vilket gör att platserna har ett marknadsvärde som motsvarar den avgiftsnivån.

Skatteverket har i samband med beslut om parkeringsförmåner för regionens anställda bedömt att regionens beräkning av marknadsvärdena är korrekta.

 Avgifterna skiljer sig åt eftersom marknadsvärdet för att parkera på orterna är olika. Vi har förståelse för att det kan upplevas som orättvist men i Linköping är parkeringsavgifterna generellt högre och US ligger närmare centrum vilket ger ett högre marknadsvärde.

Skatteverkets regler är tydliga i att avgifterna ska motsvara marknadsvärdet.

Parkeringsavgiften på natten beräknas på samma sätt som övriga avgifter, det vill utifrån marknadsvärdet. På natten (klockan 22-08) har priset satts till en krona per timme, vilket överensstämmer med det pris som patienter och besökare betalar på respektive sjukhusparkering samt på jämförbara kommunala parkeringar i närområdet.

Regler och riktlinjer

Medarbetare med ett giltigt e-tjänstekort kan stå på Region Östergötlands personalparkeringar. Universitetsanställda med huvudsaklig arbetsplats på US kan köpa parkeringsabonnemang/biljett till personaltaxa med sitt LiU-kort.

De parkeringar som är uppmärkta för personal. Personalparkering tillhandahålls av Region Östergötland där så är möjligt och parkering gäller i mån av plats.

Läs mer i Riktlinje för parkeringsplatser inom Region Östergötland Länk till annan webbplats..

Region Östergötland garanterar inte någon medarbetare en parkerings-/garageplats även om betalning skett för en 30-dagarsbiljett. Parkering sker i mån av plats.

Däremot är förhoppningen att avgiften kommer att göra det lättare att hitta en plats för de som är beroende av bilen för att ta sig till jobbet. När avgifter införs väljer fler andra transportmedel än bilen, det visar erfarenheter från andra landsting och regioner (Grön Resplan LS 2013:14).

Du som har flera arbetsplatser i Region Östergötland har möjlighet att köpa en 30-dagarsbiljett som gäller för parkering på alla avgiftsbelagda personalparkeringar vid sjukhus och vårdcentraler i Region Östergötland. Biljetten gäller för parkering i samband med resor till och från jobbet. För parkeringskostnader i samband med resor i tjänsten se riktlinje ”Ersättning vid resor i tjänsten”.

Verksamheternas tjänstebilar är utrustade med ett så kallat keycard som möjliggör fri parkering på regionens parkeringsplatser för personal.

Verksamheternas tjänstebilar har fått ett särskilt ”keycard” (vitt plastkort med Region Östergötlands logotyp på). Detta kort ska ligga i bilens framruta och möjliggör fri parkering på regionens parkeringsplatser för personal. Kortet används också för att öppna parkeringsbommarna på US personalparkeringar.

Studenter som har VFU räknas som regionanställda under sin VFU-period om de under denna period har ett e-tjänstekort. De kan då teckna ett SwappAccess-konto och parkera till personaltaxa på Region Östergötlands personalparkeringar. De studenter som inte får något e-tjänstekort får parkera till besökstaxa.

Om du som medarbetare har ett av kommunen utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehindrad har du rätt att utan kostnad stå på alla parkeringsplatser som anvisas för handikappfordon.

Betalning och parkeringssystemet SwappAccess

SwappAccess är namnet på betallösningen för personalparkering i Region Östergötland. Systemet används av flera organisationer och företag men Region Östergötland ett eget avtal och en egen webbsida/kundportal för sina tjänster. Det är där du skapar ett konto och administrerar dina uppgifter.

Om SwappAccess

Om du inte vill använda SwappAccess går det bra att betala i betalautomater på sjukhusens parkeringsområdena vid Finspångs vårdcentrum, Lasarettet i Motala, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och US i Linköping. På övriga parkeringar utanför sjukhusen är det enbart möjligt att betala med SwappAccess.

På personalparkeringarna vid LiM, ViN och Finspångs vårdcentrum köper du biljett i gul automat märkt "Personalparkering". Betalning sker med bank-eller kreditkort. Håll ditt e-tjänstekort framför automaten för att få upp betalning med personaltaxa. Köp biljett per timme, dygn eller 30 dagar. Lägg biljetten synligt i framrutan på bilen.

På US södra bomparkering för personal sker betalningen för biljett per timme, dygn och 30 dagar på olika sätt. Läs mer om betalning i betalautomat på US Pdf, 239.9 kB.

Notera!

  • Du kan inte ha ett Swappacess-konto registrerat och samtidigt använda betalautomatslösningarna.
  • Plasta inte in biljetten, den förstörs då.
  • Förlorad eller skadad biljett ersätts ej.
  • Felköpt biljett ersätts ej.

Dukaten/Linpark har under 2023 bytt system och har inte längre SwapAccess. Du behöver därför säkerställa att du har ett konto hos SwappAccess för att köpa personalabonnemang hos Region Östergötland.

Ja, du behöver registrera ett nytt konto på https://swappacess.com/Login Länk till annan webbplats. om du inte redan har ett konto. Dukaten/Linpark har under 2023 bytt till ett annat system och har inte längre SwappAcess.

Användarkonto kan registreras av anställda i Region Östergötland med giltigt e-tjänstekort samt universitetsanställda med huvudsaklig arbetsplats på US.

Ja, det går bra att ansluta flera fordon till ett och samma konto.

På parkeringar utan bom måste du säkerställa att det abonnemang du vill använda ligger på den bil som används. Detta ändras lätt i appen RegPark eller genom att logga in i SwappAccess kundportal www.swappaccess.com Länk till annan webbplats.

Ja, är ni flera som använder fordonet, exempelvis inom en familj, går det bra att dela på kontot.

Kortnumret finns på fram- eller baksidan av ditt e-tjänstekort beroende på vilken typ av kort du har, och består av 16 – 19 siffror.

På LiU-korten finns kortnumret på baksidan av kortet. För gammalt LiU-kort är det 10 siffror (för kort med 9 siffror, lägg till en ’0’ i början) och på nya LiU-kort är det 17 siffror.

Avgiften dras från ett bank- eller kreditkort som du kopplar till ditt konto i SwappAccess.

Du kan registrera VISA- eller Mastercard-kort. Ditt kort måste vara öppet för internetköp för att använda tjänsten. Kontakta din bank om du är osäker om ditt kort är öppet för internetköp.

SwappAccess använder Netaxept för säkra internetbetalningar. Det är en av Nordens största plattformar för e-handel. Lösningen är certifierad enligt senaste och gällande regelverk för e-handelstransaktioner. När det gäller villkor för användning av ditt kort så är det de villkor du har med din bank som gäller.

På parkeringsplatser med bom (US i Linköping) beräknas parkeringstiden från att du har kört in genom bommarna till att du kör ut. På parkeringar utan bom debiteras du för tiden från att du startar tills du avslutar din parkering i appen. Du slipper uppskatta hur lång tid du ska betala för och betalar bara för den tid du faktiskt stått parkerad. Är du orolig för att glömma avsluta parkeringen kan du ställa in en påminnelse i appen.

Maxtaxa per dygn och tillfälle är den maximala avgift du betalar per parkeringstillfälle under ett dygn. Maxtaxan räknas från att du startar din parkeringstid till att du avslutar den, i RegPark-appen eller genom att köra in och ut genom parkeringsbommarna. När du avslutar din parkering känner systemet av om du uppnått maxpriset per dygn och tillfälle och du debiteras den kostnaden.

Observera att varje gång du startar och avslutar din parkering startar ett nytt parkeringstillfälle och din parkeringstid "nollställs".

Ja, ett kvitto kommer automatiskt till den e-postadress som du har registrerat. Kvittot går även att se när du loggar in på din sida i kundportalen. I kundportalen kan du också välja att inte få något kvitto skickat till din e-postadress. Logga in i kundportalen Länk till annan webbplats.

Om appen RegPark

Appen finns för Iphone och Android. Den laddas ner kostnadsfritt i App Store och Google Play. Sök på RegPark.

Betalfunktionen i appen används bara på personalparkeringar utan bommar när du betalar personaltaxa per timme/dygn. Appen används då för att starta och stoppa din parkeringstid.

Alla som har ett konto i SwappAccess kan också använda appen för att enkelt logga in på sitt konto för att till exempel flytta sitt abonnemang mellan olika bilar.

Det kommer automatiskt en påminnelse via appen så att du inte ska glömma att checka ut bilen. Du kan ställa in med vilken frekvens du vill ha påminnelsen. Påminnelsen går att välja bort om du inte vill ha den. Det finns ingen möjlighet till återbetalning om du glömmer att avsluta din parkering.

Logga in på SwappAccess kundportal och avsluta parkeringen där. Du kan logga in via appen eller på webben.

Logga in i kundportalen Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Securitas kundtjänst för personalparkering för hjälp.

Om samåkning

Nedan hittar du instruktioner för de vanligaste situationerna:

Det kan förstås finnas flera situationer med medarbetare som delar på fordon, kontakta ro.parkering@securitas.se i så fall för information.

Om abonnemang och biljetter

En 30-dagarsbiljett är giltig 30 dagar i följd, inklusive helgdagar, för ett valt parkeringsområde.

  1. Registrera ett konto i SwappAccess.
  2. Välj Abonnemang i huvudmenyn och sedan den 30-dagarsbiljett som du önskar köpa. Obs! Ändra till önskat startdatum och klockslag.

Observera att det inte är ett löpande avtal. När perioden gått ut måste du gå in och köpa en ny 30-dagarsbiljett. Du kan välja att lägga till automatisk förlängning om du vill.

Påbörjad 30-dagarsbiljett kan inte återbetalas. Om du har valt att ha automatisk förlängning av din 30-dagarsbiljett, kan du stänga av denna till och med dagen före en ny 30-dagarsperiod träder i kraft.

Från och med 1 maj 2018 kan du köpa en 30-dagarsbiljett som gäller för personalparkering på alla avgiftsbelagda personalparkeringar vid sjukhus och vårdcentraler i Region Östergötland. Biljetten kostar 550 kronor för 30 dagar och du köper det genom att logga in på ditt konto i SwappAccess kundportal. Länk till annan webbplats.

30-dagarsbiljetten för hela Region Östergötland gäller för parkering i samband med resor till och från jobbet. För parkeringskostnader vid resor i tjänsten gäller Region Östergötlands riktlinje ”Ersättning vid resor i tjänsten”.

Observera! Om du kör flera olika bilar till jobbet behöver du se till att ”30-dagarsbiljetten hela Region Östergötland” är kopplad till registreringsnumret på den bil du parkerar. Du flyttar din biljett mellan olika bilar enkelt i appen Regpark eller genom att logga in i SwappAccess kundportal Länk till annan webbplats..

30-dagarsbiljetten för hela Region Östergötland är endast möjlig att köpa via parkeringssystemet SwappAccess.