vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Översättning av texter

Region Östergötland har avtal med en leverantör av översättningstjänster som ska användas vid behov av att översätta texter till andra språk.

Översättningstyper

Följande översättningstyper kan avropas:

  • Rak översättning: Översättaren ska ha fackkunskap och hålla sig strikt till manus. Exempel på texter är forskningsrapporter, tekniska manualer, juridiska dokument, patientjournaler etc.
  • Anpassad översättning: Översättningen ska vara anpassad till manus, översättaren får inte stryka text eller skriva om utan att först kontakta avroparen/beställaren. Exempel på texter är pressreleaser och broschyrer.
  • Copyöversättning: Översättaren ska ta större hänsyn till budskapet än själva texten. Översättningen återspeglar känslan och tonen i originaldokumentet. Exempel på texter är annonser och kampanjer.

Kontaktuppgifter till leverantör

Vid behov av att beställa översättning, kontakta konsulten nedan, enligt avtal gällande från och med 1 oktober 2020.

Leverantör: Space360 AB

Webbplats: www.space360.se Länk till annan webbplats.

E-post: info@space360.se

Telefon: 08-449 23 90

Vid frågor om avtalen

Avtal inklusive bilagor finns från avtalsstart tillgängliga i avtalsförteckningen i Region Östergötlands avtalsdatabas TendSign. Länk till annan webbplats.Sök på "UC-2019-44". Glöm inte citationstecken (””) när du söker på avtalsnumret.

Har du frågor kan du också kontakta Region Östergötland Kundtjänst för stöd och service (för dig med tillgång till Region Östergötlands intranät).