vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Reparation och utbyte av hjälpmedel

Detta gäller vid reparation och service och vid behov av utbyte av hjälpmedel. För brukare med skyddad identitet finns en särskild rutin.

Normal reparation och service

Normal reparation/service av hjälpmedel ingår i den månadshyra sjukvårdshuvudmannen betalar till Sodexo Hjälpmedelsservice och är inget som behöver godkännas av förskrivare. Det innebär att brukaren själv ska ringa till Sodexo Hjälpmedelsservices kundtjänst vid behov av reparation av sitt hyrhjälpmedel. Brukaren och Sodexo kommer då överens om när och var reparationen ska göras. I de fall Sodexo bedömer att rengöring behövs av ett hjälpmedel (t.ex. rullstol), för att möjliggöra reparation, fakturerar Sodexo brukaren för rengöringskostnaden.

Information om vart brukaren ska vända sig finns även på den skötselanvisning som sitter på hjälpmedlet vid leverans från Sodexo Hjälpmedelsservice.

Under den tid som reparation/normal funktionsservice görs på ett förskrivet hjälpmedel kan man från Sodexo få en ersättande produkt ur standardsortiment om reparationen tar mer än tre arbetsdagar.

Ovanstående gäller när hjälpmedel går sönder och ska repareras eller är i behov av service. Det gäller inte vid förändrade behov hos brukaren som föranleder någon form av anpassning/inställning av hjälpmedlet, montering av tillbehör eller byte av produkt. Då ska brukaren kontakta sin förskrivare, eftersom sådan åtgärd kräver en ny medicinsk bedömning.

Ovarsam hantering/onormalt slitage

Reparationsbehov orsakade av onormalt slitage/ovarsam hantering får man som brukare själv bekosta. I samband med förskrivning av hjälpmedel rekommenderas du därför att se över ditt försäkringsskydd.

Rutin vid onormalt slitage Pdf, 84.4 kB.

Utbyte - överenskommelse med Sodexo Hjälpmedelsservice

Överenskommelsen gäller personligt förskrivna hjälpmedel ur standardsortimentet. Dessa kan vara arbetstekniska hjälpmedel som säng, personlyft och drivaggregat.

Vid behov av att byta säng, lyft eller drivaggregat i servicesituationer ska förskrivare i kommun/habilitering alltid kontaktas av Sodexo Hjälpmedelsservice eller brukaren själv.

När det gäller säng, lyft eller drivaggregat ska förskrivaren bedöma om hjälpmedlet är ett personligt hjälpmedel och därmed tillåtet att byta ut, eller om det är att betrakta som ett arbetstekniskt hjälpmedel. Arbetstekniska hjälpmedel för kommunanställd personal ska inte förskrivas och hjälpmedlen får inte bytas ut. Respektive arbetsgivare ska kontaktas i dessa fall.

Vid icke-akuta ärenden, enligt ovan, gör Sodexo Hjälpmedelsservice inget utbyte av hjälpmedel, utan brukaren hänvisas till att kontakta förskrivare i hemsjukvården för ny bedömning och eventuell ny förskrivning.

Bedöms ärendet vara akut ska förskrivare i hemsjukvården kontaktas innan utbyte av hjälpmedel får göras. Om Sodexo Hjälpmedelsservice inte lyckas få kontakt med en förskrivare inom rimlig tid (cirka två timmar) får produkten bytas ut. Försök att nå förskrivare ska i första hand ske per telefon och i andra hand med e-post.

Byts hjälpmedel ut, utan att Sodexo Hjälpmedelsservice har lyckats få kontakt med förskrivare för en bedömning, ska besked om utbytet lämnas till förskrivare i kommun/habilitering i efterhand.

Sodexo Hjälpmedelsservice avgör när ett ärende är akut, enligt samma bedömningsprinciper som gäller för jourärenden.

När förskrivare ringer Sodexo Hjälpmedelsservice och påtalar behov av reparation/service på hjälpmedel hos brukare med skyddad identitet finns följande alternativ:

  • Brukaren lämnar hjälpmedlet på förskrivarens arbetsplats och Sodexo Hjälpmedelsservice kommer dit och reparerar hjälpmedlet där.
  • Hjälpmedlet skickas till Sodexo Hjälpmedelsservice och repareras där. Levereras sedan åter till angivet förråd, enhet eller motsvarande.
  • Om brukaren önskar få sitt hjälpmedel reparerat i hemmet: Sodexo Hjälpmedelsservice hämtar upp förskrivaren, alternativt ett kuvert med adress till brukaren, på förskrivarens arbetsplats. Uppgifterna i kuvertet kastas vid framkomst till brukaren då inga uppgifter om brukaren får lagras på Sodexo Hjälpmedelsservice. Det är förskrivaren som ansvarar för alla kontakter med brukaren och har ansvar för att sekretessen kring den skyddade identiteten hålls.

Brukaren kan själv välja att ringa Sodexo Hjälpmedelsservice och beställa reparation/service av sitt hjälpmedel i hemmet. Brukaren ansvarar då själv för den potentiella risk det innebär att lämna ut sin adress.

Kontakt

Sodexo Hjälpmedelsservice Östergötland

Telefon: 013-27 78 00

Ring för att beställa reparation. Jourtid för akut behov av reparation av hjälpmedel lördagar, söndagar samt helgdagar mellan klockan 8.00 och 15.00.

Sodexo Hjälpmedelsservice (sodexohjs.se) Länk till annan webbplats.