vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Tyngdtäcke

Innan en förskrivning av tyngtäcke kan göras, ska utvärderingsformuläret (natt-/dagbok) föras enligt rutin.

Att föra natt-/dagbok innebär att brukaren/anhörig/personal ska svara på ett antal värderingsfrågor om brukarens sömnmönster. För detta ändamål finns två olika versioner av natt-/dagbok.

I den ena versionen bedömer man ett antal parametrar genom att skriva X på en linje mellan två svarsalternativ.

Natt-/dagbok (linje) - inklusive rutin Pdf, 186 kB.

I den andra versionen görs bedömningen genom att skriva en siffra i ett rutsystem.

Natt-/dagbok (rutsystem) - inklusive rutin Pdf, 261.4 kB.

Förskrivaren väljer den version av natt-/dagbok som passar bäst i det enskilda fallet.

Förskrivarstöd inför bedömning tyngdtäcke Pdf, 261.2 kB.

Blankett för uppföljning av tyngdtäcke Pdf, 101.6 kB.