vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Flytt och återlämning av hjälpmedel

Regler för återlämning och flytt av hjälpmedel.

Flytt inom länet

Brukaren har själv ansvar för att flytta personligt förskrivna hjälpmedel vid flytt inom bostad samt vid flytt till annan bostad inom länet.

Undantag: Vid behov av flyttning av el-säng och/eller fast installerade hjälpmedel (porttelefon, duschbrits, taklyft) får den av säkerhetsskäl endast utföras av de som kommun/Region Östergötland har avtal med. Brukaren faktureras en avgift, 1250 kronor per styck, för flyttning av dessa hjälpmedel. Om flera hjälpmedel flyttas samtidigt tas aldrig ut avgift för mer än tre hjälpmedel per flyttillfälle.

Det gäller såväl vid flytt till annan bostad, som vid flyttning av dessa hjälpmedel inom samma bostad när behov av ned- och uppmontering finns.

Brukaren kan själv beställa tjänsten "flyttning av säng" via Sodexo Hjälpmedelsservice Länk till annan webbplats.

För flyttning av fast installerade hjälpmedel ska brukaren kontakta arbetsterapeuten
i kommunen.

Rutin för flytt av fast installerade hjälpmedel och elsäng Pdf, 26.8 kB.

Blankett för flytt av fast installerade hjälpmedel och elsäng Pdf, 27.4 kB.

Flytt till Östergötland

Inför en flytt till Östergötland är det hemregionen som ska ta kontakt med Sodexo Hjälpmedelsservice Länk till annan webbplats. för att göra överenskommelse kring övertagande av hjälpmedel vid flytt.

Kommunerna och Region Östergötland har kommit överens med Sodexo Hjälpmedelsservice om att överta de hjälpmedel som ingår i sjukvårdshuvudmannens hjälpmedelssortiment och regelverk. När det gäller övriga hjälpmedel skickas en förfrågan, alternativt en särskild prövning i ärendet till länets hjälpmedelskonsulter.

Flytt från Östergötland

En grundregel är att alla hjälpmedel, som har förskrivits från Region Östergötland, ska återlämnas innan man flyttar från länet. En ny behovsbedömning görs på nya bostadsorten.

Undantag kan göras när det gäller individuellt anpassade hjälpmedel eller hjälpmedel som brukaren är i behov av i samband med flytten, till exempel rullstol eller rollator. Brukaren ska då kontakta hjälpmedelsförskrivaren i kommunen, eller habiliteringen om det gäller barn. Tillsammans går man igenom vilka hjälpmedel som kan vara aktuella att ta med vid flytten. Blankett som förskrivaren ska fylla i finns i Hjingis.

Förskrivaren skickar blanketten till Sodexo Hjälpmedelsservice Länk till annan webbplats. som i sin tur har en dialog med ansvarig hjälpmedelsenhet på nya bostadsorten, för godkännande av övertagande av dessa hjälpmedel. Om nya hemlänet inte vill ta över hjälpmedel ska de återlämnas.

Återlämning av hjälpmedel

Brukaren har ansvar för att återlämna hjälpmedel till kommun/Region Östergötland när behovet upphör eller förändras. Detta gäller även hjälpmedel som är förskrivna för användning i annan miljö än hemmet, till exempel i skolan.

Hjälpmedlen ska vara rengjorda när de lämnas tillbaka. Hjälpmedel kan återlämnas, vardagar, på följande platser: Återlämning av hjälpmedel

Har brukaren kontakt med Habiliteringen kan hjälpmedel återlämnas vid enhet i respektive länsdel.

Har brukaren svårt att själv, eller med hjälp av annan person, ordna med återlämning av sina hjälpmedel så kan personen köpa tjänsten "hämtning av hjälpmedel" hos hjälpmedelsleverantören, Sodexo Hjälpmedelsservice Länk till annan webbplats.. De kommer då och hämtar hjälpmedlen.

Undantag

När det gäller återlämning av ögonstyrningsdator, elsäng, tippbrädor, ståstöd Spacemaker, elrullstol, komfortrullstol och hjullyft ska hämtning beställas från Sodexo Hjälpmedelsservice Länk till annan webbplats.. Den transporten ska beställas av förskrivare och bekostas av kommun/Region Östergötland.

Vid nedmontering/återlämning av fast installerade hjälpmedel (porttelefon, duschbrits, taklyft) ska hjälpmedelsleverantören kontaktas. Nedmontering bekostas av kommun/Region Östergötland.

Kontakt

Sodexo Hjälpmedelsservice Östergötland
Telefon: 013-27 78 00

Sodexo Hjälpmedelsservices webbplats Länk till annan webbplats.