vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

VFU på universitetsnivå

Att ta emot studerande på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i Region Östergötlands utbildningsuppdrag för att kunna bidra till att utbilda nya medarbetare. Det är också ett gyllene tillfälle för regionen att profilera sig som en attraktiv framtida arbetsgivare.

Region Östergötland tar varje år emot ett stort antal studenter enligt de överenskommelser och avtal som finns mellan Region Östergötland och olika lärosäten. Den största gruppen studerar vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet och regionen har även avtal som rör andra utbildningar och lärosäten. Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet samarbetar i Utbildnings- och kompetensrådet som har till uppgift att samordna, följa upp och vidareutveckla VFU.

Vårdprogrammen

Arbetsterapeutprogrammet, barnmorskeprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet, fysioterapeutprogrammet, logopedprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen har en gemensam VFU-organisation.

VFU-studierektor för vårdprogrammen är Karin Steinvall, 010-103 05 68.

Kliniska adjunkter

Som ett stöd för handledare inom VFU har Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet gemensamt inrättat ett uppdrag som klinisk adjunkt för vårdprogrammen. Uppdraget handlar om att vara en brygga mellan universitetet och regionen för en bra VFU under utbildningen med fokus på pedagogiska frågor. Uppdragsgivare är VFU-enheten och gruppen samarbetar för att planera VFU och för genomföra gemensamma utbildningsinsatser för handledare. Inom sjuksköterskeprogrammen finns en eller fler kontaktpersoner för respektive centrum. 

Klinisk adjunkt, uppdragsbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till Region Östergötlands kliniska adjunkter

Lena Nilsson, CKOC, Tel: 010-104 22 41

Maria Vanhanen, HC, MC, NSÖ, DC, Tel: 010-103 30 26

Kristina Gough, SC, Tel: 010-103 94 27

Anna Hellman, BKC, Tel: 010-103 93 45

Sofia Nilsson, NSC, PC, Tel: 010-103 65 58

Helena Johansson, NSV, PVC, Capio specialvård, Tel: 010-104 82 31

Jenny Lagerström, NSV, PVC, Capio specialvård, Tel: 010-103 97 10

Samliga verksamheter

Lena Andersson (AT), Tel: 010-103 86 52

Jessica Vollertsen (AT), Tel: 010-104 82 58

Torkel Engström (FYS), Tel: 010-103 61 66

Linda Tillmar (BMA), Tel: 010-103 62 94

Administration och rutiner

Administration och kommunikation kring VFU sker i IT-stödet KliPP Länk till annan webbplats..

Läkarprogrammet

För att planera och stödja VFU inom Läkarprogrammet finns en övergripande VFU-studierektor och olika biträdande VFU-studierektor med ansvar för specifika områden.

Övergripande VFU-studierektor:
Karin Siwe
E-post: karin.siwe@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 20 26
Mobil: 072-463 00 98

Biträdande VFU-studierektor, ViN:
Jonas Agholme
E-post: jonas.agholme@regionostergotland.se

Biträdande VFU-studierektor, primärvården i östra länsdelen:
John Brauns
E-post: john.brauns@regionostergotland.se

Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet

Region Östergötland tar emot studenter som läser på Psykologprogrammet och Socionomprogrammet. Hanteringen administreras av VFU-organisationen för vårdprogrammen.

Övriga lärosäten

Region Östergötland har även avtal att ta emot ett mindre antal studenter från Jönköping University, Linnéuniversitetet och Umeå universitet. Förfrågningar om att genomföra VFU utanför de avtal som finns hanteras centralt av den övergripande VFU-organisationen i mån av plats. Vid frågor kontakta VFUenheten@regionostergotland.se.