vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Uppföljning patientsäkerhet

Alla vårdgivare är skyldiga att följa upp sitt patientsäkerhetsarbete. Det innebär bland annat att risker och avvikelser identifieras genom avvikelserapportering och används som grund för förbättring.

Region Östergötland genomför även övergripanmde mätningar av bland annat patientsäkerhetskulturen och särskilda riskområden. Resultaten visas ppå den här sidan och finns även i Region Östergötlands patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetskultur

Hållbart säkerhetsengagemang (HSE) 2023

Punktprevalensmätningar

Vri

Trycksår

Omvårdnadskvalitet

Markörbaserad journalgranskning

Dödsfall slutenvård 2023 Pdf, 104.8 kB.

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2023

Patientsäkerhetsberättelse 2022 Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Vården i siffror (vardenisiffror.se) Länk till annan webbplats.

Väntetider i vården (vantetider.se) Länk till annan webbplats.

Kvalitetsregister(länk)

Patientsäkerhetsindikatorer Region Östergötland(länk)

Nationell patientenkät(länk)

Verksamhetsberättelse hälso- och sjukvård(länk)