vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Strama Östergötland

Strama Östergötland arbetar tillsammans med hälso- och sjukvårdens verksamheter för att bevara antibiotika som effektivt läkemedel och minska risken för resistensutveckling.

Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier ökar oroande snabbt och vanliga infektioner blir svårare att bota. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att resistenta bakterier är ett av våra största globala folkhälsoproblem.

Strama Östergötland bevakar antibiotikaanvändning, resistensläge, vårdrelaterade infektioner och följsamhet till hygienregler. Organisationen består av en öppenvårdsdel och en slutenvårdsdel vid varje sjukhus. Strama Östergötland arbetar tillsammans med klinikerna med att ta fram åtgärdsförslag för att minska vårdrelaterade infektioner och bromsa resistensutveckling.

Målsättning för Stramas arbete är:

  • Antibiotika ska användas rationellt
  • Vårdrelaterade infektioner ska minskas, därmed också antibiotikaanvändningen

Organisation

Strama Östergötland består av Strama primärvårdsgrupp samt tre Strama sjukhusgrupper för respektive sjukhus i länet; Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt Lasarettet i Motala.

Karl Landergren
Medicinsk direktör, ordförande
Telefon: 010-103 48 87
E-post: Karl.Landergren@regionostergotland.se

Erik Fransson
Ordförande Strama PV/LiM
Telefon: 010-104 82 54
E-post: Erik.Fransson@regionostergotland.se

Lena Nilsson
Chefläkare US
Telefon: 010-103 18 38
E-post: Lena.Nilsson@regionostergotland.se

Håkan Hanberger, Överläkare
Infektionskliniken
Telefon: 010-103 13 67
E-post: Hakan.Hanberger@regionostergotland.seHakan.Hanberger@liu.se

Åse Östholm Balkhed, Överläkare Infektionskliniken
Infektionskliniken
Telefon: 010-103 82 47
E-post: Ase.Ostholm.Balkhed@regionostergotland.se

Anita Hellgren, Överläkare Infektionskliniken
Infektionskliniken
Telefon: 010-103 59 64
E-post: Anita.Hellgren@regionostergotland.se

Lena Serrander
Överläkare
Mikrobiologen
Telefon: 010-103 95 09
E-post: Lena.Serrander@regionostergotland.se

Karin Andersson
Verksamhetschef
Mikrobiologen
Telefon: 010-103 24 73
E-post: Karin.Andersson@regionostergotland.se

Britt Åkerlind
Verksamhetschef
Smittskydd-Vårdhygien
E-post: Britt.Akerlind@regionostergotland.se

Jens Raffelsberger
Hygienöverläkare, Vårdgygien
Telefon: 010-103 39 298
E-post: Jens.Raffelsberger@regionostergotland.se

Martin Zetterlund
Processledare VRI, Vårdhygien
Telefon: 010-103 15 79
E-post: Martin.Zetterlund@regionostergotland.se

Kersti Osmin
Stramakoordinator
Telefon: 010-103 03 73
E-post:Kersti.Osmin@regionostergotland.se

Morgan Edström, Apotekare
Klinisk Farmakologi
Telefon: 010-103 37 37
E-post: Morgan.Edström@regionostergotland.se

Christian Hermansson
Övertandläkare, Orofacial medicin Norrköping
Telefon:
E-post: Christian.Hermansson@regionostergotland.se

Anna Moberg
Distriktsläkare, PVC
Telefon: 010-103 53 51
E-post: Anna.B.Moberg@regionostergotland.se

Carlsson Sara
Distriktsläkare, PVC
Telefon: 010-103 59 30
E-post: Sara.A.Carlsson@regionostergotland.se

Erik Fransson, Chefläkare
Ordförande
Telefon: 010-104 82 54
E-post: Erik.Fransson@regionostergotland.se

Kersti Osmin
Stramakoordinator
Telefon: 010-103 03 73
E-post: Kersti.Osmin@regionostergotland.se

Anna Moberg, Strama distriktsläkare
Telefon: 079-065 51 17
E-post: Anna.B.Moberg@regionostergotland.se

Carlsson Sara, Strama distriktsläkare
Telefon: 010-103 59 30
E-post: Sara.A.Carlsson@regionostergotland.se

Morgan Edström, Strama Apotekare
Klinisk Farmakologi
Telefon: 010-103 37 37
E-post: morgan.edström@regionostergotland.se

Rose-Marie Pettersson
Chefläkare
Telefon: 010-103 32 56
E-post:

Kersti Osmin
Stramakoordinator
Telefon: 010-103 03 73
E-postadress: Kersti.Osmin@regionostergotland.se

Åse Östholm Balkhed
Överläkare, Infektionskliniken US
Telefon: 010-103 82 47
E-post: Ase.Ostholm.Balkhed@regionostergotland.se

Jens Raffelsberger
Hygienöverläkare, Vårdgygien
Telefon: 010-103 39 298
E-post: Jens.Raffelsberger@regionostergotland.se

Eleonor Ahlgren
Specialistläkare, Kirurgiska kliniken US
Telefon: 010-103 76 84
E-post: Eleonor.Ahlgren@regionostergotland.se

Morgan Edström
Strama Apotekare, Klinisk Farmakologi
Telefon: 010-103 37 37
E-post: morgan.edström@regionostergotland.se

Martin Zetterlund
Processledare VRI, Vårdhygien
Telefon: 010-103 15 79
E-post: Martin.Zetterlund@regionostergotland.se

Lisa Thorslund
ST-läkare, Klinisk Farmakologi
Telefon: 010-103 93 28
E-post: Lisa.Thorslund@regionostergotland.se

Lena Serrander
Överläkare, Mikrobiologen
Telefon: 010-103 95 09
E-post: Lena.Serrander@regionostergotland.se

Erik Stenkvist
Chefläkare ViN, ordförande
Telefon: 010-104 27 26
E-post: erik.stenkvist@regionostergotland.se

Kersti Osmin
Stramakoordinator
Telefon: 010-103 03 73
E-post: Kersti.Osmin@regionostergotland.se

Anita Hellgren, Specialistläkare

Infektionskliniken
Telefon: 010-103 59 64
E-post: anita.hellgren@regionostergotland.se

Jens Raffelsberger
Hygienöverläkare, Vårdgygien
Telefon: 010-103 39 298
E-post: Jens.Raffelsberger@regionostergotland.se

Erik Fransson, chefläkare
Chefläkare, ordförande
Telefon: 010-104 82 54
E-post: Erik.Fransson@regionostergotland.se

Kersti Osmin
Stramakoordinator
Telefon: 010-103 72 54
E-postadress: Kersti.Osmin@regionostergotland.se

Anita Hellgren, Överläkare Infektionskliniken
Infektionskliniken
Telefon: 010-103 59 64
E-post: Anita.Hellgren@regionostergotland.se

Helen Bergvich, Verksamhetschef
Capio Motala
Telefon:
E-post: Helen.Bergvich@regionostergotland.se

Bengt Horn af Åminne, Stramaansvarig läkare
Capio Motala
Telefon: 010-104 71 93
E-post: Begnt.Horn.af.Aminne@regionostergotland.se

Karin Franzén, verksamhetschef

MSK
Telefon: 010-104 84 99
E-post: Karin.Franzen@regionostergotland.se

Thomas Gars, Stramaansvarig läkare
MSK
Telefon: 010-104 84 55
E-post: Thomas.Gars@regionostergotland.se

Stramaansvariga läkare sjukhus
Stramaansvariga läkare primärvård

Kontakt

Kersti OsminStramakoordinatorChefläkarenheten Region Östergötland