vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

AT-tjänst i Norrköping

Vi erbjuder dig en tydlig satsning på bra klinikhandledning, både i grupp och individuellt. Du har en personlig huvudhandledare från primärvården som stöd under hela din AT-tid.

Under din AT erbjuder vi onsdagsföreläsningar, egen lästid och seminariedagar, bland annat ett tvådagarsinternat. Vi har ett AT-läkarråd där du som AT-läkare kan påverka din AT och medverkar i sjukhusets utveckling och framtid.

Inledande placering på vårdcentral

För att tidigt etablera kontakten med din huvudhandledare inleds AT-blocket med två veckors placering på vårdcentral. Huvudhandledaren är placerad på den vårdcentral du kommer att tjänstgöra vid i ditt primärvårdsblock.

Klinikplacering

Din sjukhusplacering inleds med introduktionsdagar och därefter väntar tre månader inom vart och ett av fyra block: medicin, kirurgi, akut och psykiatri.

Allmänmedicin

Blocket inom allmänmedicin inleds med två veckors placering vid AT-start. Den sammanhängande placeringen om sex månader inleds med introduktionsdagar med föreläsningar.

Valfri period

Under primärvårdsblocket har du möjlighet till fyra veckors valfri period där du kan välja att tjänstgöra på valfri klinik för att testa framtida karriärsval. Har du missat utbildningsmoment under tidigare block för att bli godkänd har du under den här perioden fyra veckors möjlighet till omtag. Du som är godkänd på alla block har också möjlighet att avsluta din anställning efter 18 månader.

Kontakt

Elin Brogren, AT-chef på Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Elin BrogrenAT-chefVrinnevisjukhuset
Malin Kumpula TideskogAdministratörPsykiatriska kliniken i Norrköping