vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

AT-tjänst i Linköping och Motala

Vi erbjuder en personlig och professionell AT där du möter högspecialiserad sjukvård och stimulerande forskningsklimat samtidigt som du får det mindre sjukhusets fördelar med stor bredd.

Vår ambition är att du ska trivas och utvecklas för att stanna och bli en av oss, därför står din kompetensutveckling i centrum.

Vi har landets största och mest välutvecklade akutläkarorganisation och som AT-läkare får du ta del av det genom tre månaders akutsjukvårdsblock. Strukturerad gruppintroduktion och ett gemensamt utbildningsprogram ger god gemenskap och samhörighet.

Gemensam start

Din AT inleds med en gemensam introduktionsvecka förlagd på båda sjukhusen. Första dagen används till presentation och allmän matnyttig information. Introduktionsveckan består främst av praktiska övningstillfällen och scenarioövningar, där du får tillfälle att träna på att hantera akuta tillstånd. 

Klinikplacering

Efter introduktionsperioden placeras du inom invärtesmedicin eller opererande specialiteter. Därefter går du vidare till psykiatrin och akutkliniken. Du avslutar din AT med primärvård.
Varje block inleds med en kliniknära introduktion.

Valfri period

Om ingen förlängning av klinisk tjänstgöring behövs för att nå upp till AT-målen kan AT-läkaren använda upp till fyra veckor för att få en inblick i en eller två valfria verksamheter inom Region Östergötland.

Kontakt

Linda EkstrandAT-chefUniversitetssjukhuset i Linköping, Lasarettet i Motala
Eva LagoAT-samordnare
Mona CarlssonSamordnare utbildningHälso- och sjukvården