vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Forskar-AT

Region Östergötland har ett nära samarbete med medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och satsar på forskning på alla nivåer. Hos oss kan du söka AT med 18 månaders klinisk tjänstgöring och tre-sex månaders forskning.

Region Östergötland tillsätter cirka tio forskar-AT-block varje år där du får möjlighet att driva eget forskningsrelaterat arbete. Det kan vara egen forskning, forskarkurser som ingår i din studieplan eller förberedelse och deltagande på konferenser. Den kliniska tjänstgöringen gör du på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping eller Lasarettet i Motala.

Forskar-AT uppfyller Socialstyrelsens krav på en allmäntjänstgöring och ger dig därför en fullvärdig AT. Efter avslutad AT-tjänst finns goda möjligheter till ST-tjänst där du kan fortsätta din forskning.

Ansökan till forskar-AT

Du söker forskar-AT i samband med Region Östergötlands ordinarie AT-annonsering. Vid ansökan om forskar-AT behöver vi uppgifter om:

  • Forskningsplan (högst tre A4-sidor) som beskriver pågående och/eller planerade forskningsprojekt (beskrivning av projektets upplägg, bakgrund, frågeställningar/hypoteser, målsättning, metoder, eventuella resultat och klinisk relevans).
  • Förtydligande av forskningsaktiviteterna som planeras under AT.
  • Uppgift om handledare och ett intyg från handledaren som styrker pågående och planerad forskningsaktivitet, samt en kort beskrivning om förutsättningarna för handledning och hur planerad handledning under AT kommer se ut.
  • Antagningsbesked eller plan för antagningsansökan.
  • Tidigare, pågående eller planerade vetenskapliga samarbeten (lokalt/regionalt/nationellt/internationellt).
  • Ambitioner för framtida forskning.
  • Publikationslista.
  • Tidsplan med eventuellt disputationsdatum.

Endast fullständiga ansökningar av behöriga sökanden behandlas. Vid anställningens start ska den sökande vara antagen som doktorand vid Linköpings universitet, alternativt disputerad sedan tidigare.

Kontaktpersoner

Lisa Kastbom
E-post: lisa.kastbom@liu.se

Linda Ekstrand, Linköping/Motala
E-post: linda.ekstrand@regionostergotland.se

Elin Brogren, Norrköping
E-post: elin.brogren@regionostergotland.se