vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vulvacancer - nationell högspecialiserad vård

Cancer i vulva kan ha symtom som sår eller knöl som inte läker, sveda intensiv klåda eller blödningar. Sjukdomen behandlas kirurgiskt, men även strålbehandling med eller utan cytostatika kan behövas.

Kriterier för vård och behandling

Remittering till NHV-enheten för vulvacancerbehandling vid Universitetssjukhuset i Linköping (US), sker för patient som har:

  • nydiagnostiserad vulvacancer (verifierad med biopsi)
  • stark misstanke om vulvacancer (trots negativ biopsi)
  • ny diagnostiserad recidiv efter tidigare vulvacancer (för diskussion på nationell multidisciplinär konferens)
  • recidiv med progress under pågående behandling där terapiändring behöver diskuteras (för diskussion på nationell multidisciplinär konferenens).

Remittentinformation

Verksamhetsbeskrivning vulvacancer (cancercentrum.se) Länk till annan webbplats.

Skiss för att rita tumör/biopsi (cancercentrum.se) Länk till annan webbplats.

Remiss till nationell koordinator vulvacancer (cancercentrum.se) Länk till annan webbplats.

Flödesschema för remisshantering (cancercentrum.se) Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till nationell koordinator (cancercentrum.se) Länk till annan webbplats.

Gemensam bedömning

Varje fall av nydiagnostiserad, misstänkt eller recidiverande av vulvacancer tas upp veckovis vid en multidisciplinär konferens. Där bedöms remissen gemensamt av NHV-teamen på kvinnoklinikerna vid Universitetssjukhuset i Linköping, Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset.

Vid misstanke om eller bekräftad vulvacancer mailas eller faxas remiss till en nationell koordinator. Patientlista sammanställs av koordinatorn och skickas ut till övriga nationella centra samt andra inremitterande dagen innan den multidisciplinära konferensen.

Väntetider samt operationskapacitet kan göra att en remiss omfördelas till den enhet som för tillfället har bäst tillgänglighet.