vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Svåra brännskador - nationell högspecialiserad vård

Allvarliga brännskador kräver högspecialiserad vård med ständig och noggrann övervakning. Ytan och djupet på brännskadan avgör hur svår den är.

Brännskadecentrum på Universitetssjukhuset i Linköping (US), är en av två brännskadeenheter i Sverige. Akademiska sjukhuset i Uppsala är den andra. Dygnet runt tas patienter i alla åldrar med svåra brännskador emot till intensivvårdsavdelning och avdelning. Lättare brännskador behandlas på mottagning.

Kriterier för specialistvård

 • Brännskador >10 % av kroppsytan, hos individ mellan 10-50 års ålder.
 • Brännskador > 5 % av kroppsytan, hos individ 50 års ålder.
  Fullhudsbrännskador.
 • Brännskador på händer, ansikte, fötter, genitalia samt över större leder.
 • Cirkumferenta brännskador.
 • Brännskador i andningsvägarna, termiska och/eller kemiska, med samtidig del- eller fullhudsbrännskada på huden.
 • Elektriska olycksfall med strömpassage och andra ”4:e grads skador”.
 • Kemiska (bränn)skador.
 • Brännskador >10 % av kroppsytan med samtidig annan svår skada eller sjukdom.
 • Större hudförlust av medicinsk orsak, till exempel Lyells syndrom, Stevens-Johnsons syndrom eller SSSS (Staphylococcal scalded skin syndrome).
 • Andra mindre brännskador där Brännskadecentrum med sina specialkunskaper kan bidra till en förbättrad ”outcome”.

Remittentinformation

Vid en svår brännskada är det viktigt att patienten får professionell och lättillgänglig vård så fort som möjligt. Samla in information, samtala med Brännskadecentrum och faxa därefter informationen till oss.

Fax: 010-103 37 05