vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Viss vård av könsdysfori - nationell högspecialiserad vård

Könsdysfori är när det vid födseln registrerade könet inte stämmer överens med könsidentiteten och det leder till ett lidande eller en försämrad möjlighet att fungera i vardagen. Från januari 2024 utgör viss vård av könsdysfori nationell högspecialiserad vård och bedrivs av Region Östergötland vid Universitetssjukhuset i Linköping (US).

Region Östergötland, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen är landets tre enheter som har fått det nationella tillståndet för denna vård. De samverkar även i sin tur med regionala team för utredning och behandling. Region Östergötland bygger upp vårdkedjor och samverkar med Region Skåne. Region Stockholm och Västra Götalandsregionen samverkar i sin tur parvis med Region Uppsala och Region Västerbotten.

Remittentinformation

Viss vård av könsdysfori ska enligt Socialstyrelsens beslut bedrivas som nationell högspecialiserad vård. Till könsdysforimottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping (US), kommer remitterade patienter över 18 år.

Övriga universitetssjukhus i landet som bedriver nationell högspecialiserad för viss vård av könsdysfori finns vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Remisshantering

Remiss skrivs av läkare eller psykolog vid psykiatrisk mottagning alternativt psykiater vid annan mottagning. Remiss kan även skickas av könsdysforisamordnare, och ska då kompletteras med psykiatrisk bedömning. För att remissen ska accepteras krävs beskrivning utifrån frågeställning könsdysfori, enligt remissmall (länk uppdateras inom kort) inklusive en allmänpsykiatrisk bedömning.