vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Att handleda en PTP-psykolog

Att anställa en PTP-psykolog innebär många vinster. En nyutexaminerad psykolog i teamet ger nya perspektiv och energi och för erfarna psykologer kan det vara utvecklande att få axla rollen som handledare.

För dig som chef

Som chef finns det många regler och riktlinjer att ta hänsyn till. PTP-studierektorn kan ge stöd under pågående PTP och inför en eventuell rekrytering.

För dig som handledare

Att handleda en PTP-psykolog är givande och utvecklande, men det är ett ansvar som kräver tid och engagemang. För att skapa goda förutsättningar för PTP-handledarna finns både utbildning och reflektionsträffar.

En-två veckor in i PTP:n erbjuds en introduktionsträff mellan PTP-psykolog, PTP-handledare och chef. Syftet är att stämma av förväntningar och ge information om vanliga frågor. Träffen tar cirka en timma och bokas via studierektor.

PTP-handledarutbildning

Alla handledare erbjuds en e-utbildning. Den rekommenderas till alla nya handledare, men även erfarna handledare som vill fräscha upp sina kunskaper om riktlinjerna kan ha behållning av utbildningen.

Handledarutbildningen i Kompetensportalen Länk till annan webbplats.

Reflektionsträffar

Under året arrangeras två digitala träffar för alla PTP-handledare med teman som är bestämda på förhand. Träffarna är fristående från PTP-handledarutbildningen, och öppna för alla handledare oavsett om man har gått utbildningen eller inte. Inbjudan till reflektionsträffarna kommer via e-post.

Kontakt

Astrid KihlénPTP-studierektor, leg. psykolog