vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén verkar för ökad kunskap om läkemedel i länet och ska vara en resurs för dig som arbetar i vården.

Läkemedelskommittén består till största del av de sammankallande i expertgrupper inom respektive terapiområde och aktuella läkemedelsfrågor. Det innebär en bred förankring över länet, men också inkluderande representation från såväl primärvård som sjukhusvård. Vidare finns också representation från patientorganisationer och hälsoekonomi (CMT).

Expertgrupperna utgör en viktig kontaktyta för dig som förskrivare, men också för andra aktörer såväl inom som utanför regionen, exempelvis läkemedelsindustrin.

Representanter i läkemedelskommitténs expertgrupper Länk till annan webbplats.

Christina Fischer, ordförande läkemedelskommittén

Huvudsaklig arbetsplats: Läkemedelsenheten, Regionledningskontoret. Vårdcentralen Skänninge
Huvudsaklig verksamhetstitel: Ordförande läkemedelskommittén i Östergötland, Distriktsläkare

E-post: christina.fischer@regionostergotland.se


Fadi Chedid, sammankallande expertgrupp andningsorganen

Huvudsaklig arbetsplats: Primärvårdscentrum och Allergicentrum, Universitetssjukhuset, Linköping

Huvudsaklig verksamhetstitel: Specialistläkare, Specialist i allergologi och allmänmedicin

E-post: fadi.chedid@regionostergotland.se


Miryam Spångerud, sammankallande expertgrupp hud

Huvudsaklig arbetsplats: Hudkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Huvudsaklig verksamhetstitel: Överläkare

E-post: miryam.spangerud@regionostergotland.se


Jannie Sidenö, sammankallande expertgrupp gynekologi/urologi

Huvudsaklig arbetsplats: Kvinnokliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Huvudsaklig verksamhetstitel: ST-läkare

E-post: jannie.sideno@regionostergotland.se


Håkan Hanberger, sammankallande expertgrupp infektion

Huvudsaklig arbetsplats: Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Huvudsaklig verksamhetstitel: Professor/Överläkare

E-post: Hakan.Hanberger@liu.se


Lars Östman Vasko, sammankallande expertgrupp psykiatri

Huvudsaklig arbetsplats: Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset

Huvudsaklig verksamhetstitel: ST-läkare

E-post: lars.ostman.vasko@regionostergotland.se


Helena Gauffin, sammankallande expertgrupp neurologi/smärta

Huvudsaklig arbetsplats: Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Huvudsaklig verksamhetstitel: Överläkare

E-post: Helena.Gauffin@regionostergotland.se


Vakant, Sammankallande expertgrupp Barn

Huvudsaklig arbetsplats:

Huvudsaklig verksamhetstitel:

E-post:


Magnus Wijkman, sammankallande expertgrupp endokrinologi

Huvudsaklig arbetsplats: Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Huvudsaklig verksamhetstitel: Universitetslektor/Överläkare

E-post: Magnus.Wijkman@regionostergotland.se


Peter Wodlin, sammankallande expertgrupp hjärta-kärl

Huvudsaklig arbetsplats: Kardiologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Huvudsaklig verksamhetstitel: Överläkare

E-post: Peter.Wodlin@regionostergotland.se


Maria Myrgård, sammankallande expertgrupp vaccin

Huvudsaklig arbetsplats: Barnhälsovården i Östergötland

Huvudsaklig verksamhetstitel: Barnhälsovårdsöverläkare

E-post: Maria.Myrgard@regionostergotland.se


Byron Lykiardopoulos, sammankallande expertgrupp Mage Tarm

Huvudsaklig arbetsplats: Magtarm-medicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Huvudsaklig verksamhetstitel: Specialistläkare

E-post: Byron.Lykiardopoulos@regionostergotland.se


Lars-Åke Levin. Hälsoekonom

Huvudsaklig arbetsplats: Linköpings universitet

Huvudsaklig verksamhetstitel: Universitetslektor

E-post: lars-ake.levin@liu.se


Anna Segernäs, sammankallande expertgrupp Äldre

Huvudsakling arbetsplats: Ekholmens vårdcentral, Linköping

Huvudsaklig verksamhetstitel: Adjungerad universitetslektor/ Verksamhetschef/Distriktsläkare

E-post: Anna.Segernas@regionostergotland.se


Adjungerade ledamöter:

Ylva Böttiger, Klinisk farmakologi

Huvudsaklig arbetsplats: Klinisk farmakologi, Universitetssjukhuset

Huvudsaklig verksamhetstitel: Professor, verksamhetschef Klinisk farmakologi

E-post: Ylva.Bottiger@liu.se


Ulrika Whiss, Läkemedelsenheten

Huvudsaklig arbetsplats: Läkemedelsenheten, ledningsstaben Region Östergötland

Huvudsaklig verksamhetstitel: Enhetschef

E-post: Ulrika.Whiss@regionostergotland.se


Sara Hjalmarsson, representant för patientförening

Huvudsaklig arbetsplats: Funktionsrätt Östergötland

Huvudsaklig verksamhetstitel: Ombudsman

E-post: Sara.Hjalmarsson@telia.com


Ingrid Stenström, representant för patientförening

Huvudsaklig arbetsplats: Funktionsrätt Östergötland

Huvudsaklig verksamhetstitel: Ombudsman

E-post: stenstromlingi@gmail.com

Inga datum publicerade än.

Kontakt

Läkemedelskommittén
Region Östergötland Regionledningskontoret
581 91 Linköping

E-post: lakemedel@regionostergotland.se

Besöksadress:
S:t Larsgatan 49 B, Linköping