vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén (LKÖ) verkar för ökad kunskap om läkemedel i länet och ska vara en resurs för dig som arbetar i vården.

Läkemedelskommittén består till största del av de sammankallande i expertgrupper inom respektive terapiområde och aktuella läkemedelsfrågor. Det innebär en bred förankring över länet, men också inkluderande representation från såväl primärvård som sjukhusvård. Vidare finns också representation från patientorganisationer och hälsoekonomi (CMT).

Expertgrupperna utgör en viktig kontaktyta för dig som förskrivare, men också för andra aktörer såväl inom som utanför regionen, exempelvis läkemedelsindustrin.

Representanter i läkemedelskommitténs expertgrupper (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Christina Fischer, ordförande läkemedelskommittén
Huvudsaklig arbetsplats: Läkemedelsenheten, Regionledningskontoret. Vårdcentralen Skänninge
Huvudsaklig verksamhetstitel: Ordförande läkemedelskommittén i Östergötland, Distriktsläkare
E-post: christina.fischer@regionostergotland.se

Fadi Chedid, sammankallande expertgrupp andningsorganen
Huvudsaklig arbetsplats: Primärvårdscentrum och Allergicentrum, Universitetssjukhuset, Linköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Specialistläkare, Specialist i allergologi och allmänmedicin
E-post: fadi.chedid@regionostergotland.se

Maria Fragkou Dragka, sammankallande expertgrupp hud
Huvudsaklig arbetsplats: Hudkliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Specialistläkare
E-post: maria.fragkou.dragka@regionostergotland.se

Jannie Sidenö, sammankallande expertgrupp gynekologi/urologi
Huvudsaklig arbetsplats: Kvinnokliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: ST-läkare
E-post: jannie.sideno@regionostergotland.se

Håkan Hanberger, sammankallande expertgrupp infektion
Huvudsaklig arbetsplats: Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Professor/Överläkare
E-post: Hakan.Hanberger@liu.se

Lars Östman Vasko, sammankallande expertgrupp psykiatri
Huvudsaklig arbetsplats: Psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset
Huvudsaklig verksamhetstitel: ST-läkare
E-post: lars.ostman.vasko@regionostergotland.se

Helena Gauffin, sammankallande expertgrupp neurologi/smärta
Huvudsaklig arbetsplats: Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Överläkare
E-post: Helena.Gauffin@regionostergotland.se

Vakant, Sammankallande expertgrupp Barn
Huvudsaklig arbetsplats:
Huvudsaklig verksamhetstitel:
E-post:

Magnus Wijkman, sammankallande expertgrupp endokrinologi
Huvudsaklig arbetsplats: Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Universitetslektor/Överläkare
E-post: Magnus.Wijkman@regionostergotland.se

Peter Wodlin, sammankallande expertgrupp hjärta-kärl
Huvudsaklig arbetsplats: Kardiologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Överläkare
E-post: Peter.Wodlin@regionostergotland.se

Maria Myrgård, sammankallande expertgrupp vaccin
Huvudsaklig arbetsplats: Barnhälsovården i Östergötland
Huvudsaklig verksamhetstitel: Barnhälsovårdsöverläkare
E-post: Maria.Myrgard@regionostergotland.se

Byron Lykiardopoulos, sammankallande expertgrupp Mage Tarm
Huvudsaklig arbetsplats: Magtarm-medicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Specialistläkare
E-post: Byron.Lykiardopoulos@regionostergotland.se

Lars-Åke Levin. Hälsoekonom
Huvudsaklig arbetsplats: Linköpings universitet
Huvudsaklig verksamhetstitel: Universitetslektor
E-post: lars-ake.levin@liu.se

Anna Segernäs, sammankallande expertgrupp Äldre
Huvudsakling arbetsplats: Ekholmens vårdcentral, Linköping
Huvudsaklig verksamhetstitel: Adjungerad universitetslektor/ Verksamhetschef/Distriktsläkare
E-post: Anna.Segernas@regionostergotland.se

Adjungerade ledamöter:

Ylva Böttiger, Klinisk farmakologi
Huvudsaklig arbetsplats: Klinisk farmakologi, Universitetssjukhuset
Huvudsaklig verksamhetstitel: Professor, verksamhetschef Klinisk farmakologi
E-post: Ylva.Bottiger@liu.se

Ulrika Whiss, Läkemedelsenheten
Huvudsaklig arbetsplats: Läkemedelsenheten, ledningsstaben Region Östergötland
Huvudsaklig verksamhetstitel: Enhetschef
E-post: Ulrika.Whiss@regionostergotland.se

Sara Hjalmarsson, representant för patientförening
Huvudsaklig arbetsplats: Funktionsrätt Östergötland
Huvudsaklig verksamhetstitel: Ombudsman
E-post: Sara.Hjalmarsson@telia.com

Ingrid Stenström, representant för patientförening
Huvudsaklig arbetsplats: Funktionsrätt Östergötland
Huvudsaklig verksamhetstitel: Ombudsman
E-post: stenstromlingi@gmail.com

Sammanträden 2024

Torsdag 2024-02-29 kl. 13:15 - 15:00 (digitalt via Zoom)

Tisdag 2024-05-07 kl. 08:30 - 10:00 (digitalt via Zoom)

Torsdag 2024-09-12 kl. 08:00 - 16:30 (digitalt via Teams)

Torsdag 2024-12-05 kl. 08:15 - 12:15 (fysiskt, lokal meddelas separat)

Kontakt

Läkemedelskommittén
Region Östergötland Regionledningskontoret
581 91 Linköping

E-post: lakemedel@regionostergotland.se

Besöksadress:
S:t Larsgatan 49 B, Linköping