vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hbtqi

Region Östergötland har ett samordningsuppdrag för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt frågor som rör hbtqi. Här presenteras vad som ingår i uppdraget och vad du som vårdgivare kan få hjälp och stöd med.

Samordningsuppdraget i Östergötland

I samordningsuppdraget för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hbtqi ingår bland annat att:

  • genomföra kompetenshöjande utbildningar för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt samverkanspartners,
  • hbtqi-diplomera verksamheter inom Region Östergötland,
  • samverka med Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen och andra regioner inom nätverket HFS temagrupp SRHR.
  • nätverka med frivilligorganisationer och lokala enheter som arbetar med STI -frågor.

Några begrepp

Sexualiteten och reproduktionen påverkar de allra flesta människor genom hela livet och kan ha en stor betydelse för allmän hälsa, livskvalitet och personliga relationer.

  • Sexuell hälsa innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, och inte bara frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet.
  • Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner, och inte bara frånvaro av sjukdom.
  • Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.
  • Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma.
  • Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner.

Utbildning och diplomering i hbtqi

Studier visar att hbtqi-personer ofta har dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård. För att förbättra bemötandet av hbtqi-personer finns en webbutbildning för medarbetare inom Region Östergötland. Webbutbildning är första steget på vägen mot en hbtqi-diplomering men du kan även använda den enbart för att få mer kunskap kring hbtqi-frågor.

Webbutbildning hbtqi (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Hbtqi-diplomeringen erbjuds av Regioner i samverkan, som består av Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköping, Sörmland, Örebro och Östergötland. Administrationen för diplomeringen sköts av Region Kronoberg.

Hbtqi-diplomering, regioner i samverkan (regionkronoberg.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sari Asa NikolaisenSamordnare SRHR och hbtqi