vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Palliativt kompetenscentrum i Östergötland

Palliativt kompetenscentrum i Östergötland (PKC) utbildar och ger råd och stöd om palliativ vård och medicin lokalt, regionalt och nationellt.

Utbildningar

Våra utbildningar vänder sig till alla yrkesgrupper som vårdar svårt sjuka människor och möter deras närstående. Utbildningarna är tvärprofessionella.

Omfattning och innehåll skapas i samråd med uppdragsgivaren men sker också utifrån riktlinjer och nationellt vårdprogram. Uppdrag för undervisning/föreläsningar kommer också från den kommunala vuxenutbildningen, samt universitetets grund- och vidareutbildningar.

Innehållet i utbildningarna kan exempelvis vara:

  • Grundläggande palliativ vård för vårdteamet (basutbildning
  • Läkemedelsbehandling i livets slutskede
  • Symtombedömning och symtomlindring
  • Vad som sker i kroppen under döendet samt omvårdnad i livets slutskede
  • Närståendes situation och behov
  • Vårdmiljöns betydelse vid vård i livets slutskede
  • Specialiserad palliativ vård för sjuksköterskor
  • Palliativ vård för undersköterskor
  • Palliativ medicin för AT-läkare och ST-läkare

Rådgivning och stöd

Palliativt kompetenscentrum arbetar också med att vara ett kompetensstöd till olika kliniska vårdverksamheter, oavsett var patienten som är i palliativ fas/livets slutskede vårdas — inom Region Östergötland, kommunens omsorg eller inom privat vård. Det kan till exempel innebära stöd vid beslutsfattande om utrednings- och vårdnivå, symtomlindring (fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt) samt att föreslå utformning av närståendestöd och kommunikation.

Organisation

Palliativt kompetenscentrum i Östergötland (PKC) har en styrgrupp som består av verksamhetschefen för PKC samt de tre närsjukvårdsdirektörerna i länet.

Anna Malmström, verksamhetschef

E-post: anna.malmstrom@regionostergotland.se

Telefon: 010-104 19 75

Övriga medarbetare i PKC är läkare och sjuksköterskor på Vrinnevisjukhuset:

Maria Friedrichsen, klinisk lektor, docent, sjuksköterska

Kontakt

Kontakta oss vid frågor eller önskemål av utbildning, råd och stöd:

E-post: pkc@regionostergotland.se

Telefon: 010-104 22 22

Postadress:
PKC LAH Vrinnevisjukhuset
G:a Övägen 25
60182 Norrköping