vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Försäkringsmedicin Region Östergötland

Försäkringsmedicin Region Östergötland har ett uppdrag att vara rådgivande och utbildande i frågor kring försäkringsmedicin där sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är central.

Inom det försäkringsmedicinska området ansvarar hälso- och sjukvården för den medicinska bedömningen av funktions- och aktivitetsnivå på grund av sjukdom och skada, uppgivna arbetskrav samt arbetsförmåga i ett medicinskt underlag.

Bedömning av behovet av sjukskrivning är en del av personcentrerad vård och behandling. Det är viktigt att se förvärvsarbete som ett hälsofrämjande värde för individen där patientens förmåga och möjligheter står i centrum, med målet att snabbt återgå i arbete.

Vårt uppdrag är att arbeta på strategisk, taktisk samt operativ nivå inom det försäkringsmedicinska området.

Vi erbjuder bland annat:

  • utbildning och kompetensutveckling inom försäkringsmedicin
  • stöd i att utveckla effektiva arbetssätt i sjukskrivningsprocessen
  • stöd i samt utveckling av uppdraget som
    rehabiliteringskoordinator på sjukskrivande enheter
  • konsultation i komplexa försäkringsmedicinska ärenden
  • uppföljning av sjukskrivningsstatistik – analys och stöd i
    utvecklingsarbeten och forskningsprojekt

Riktlinje för det försäkringsmedicinska arbetet i Region Östergötland (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anna KäckerUtvecklingsledare
Pia ÖstrydMedicinskt sakkunnig i Försäkringsmedicin