vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin handlar om sambandet mellan sjukdom, försäkringssystem och samhälle och är ett kunskapsområde där medicinska och försäkringsjuridiska förhållanden möts.

Inom det försäkringsmedicinska området ansvarar hälso- och sjukvården för den medicinska bedömningen av funktions- och aktivitetsnivå på grund av sjukdom och skada, uppgivna arbetskrav samt arbetsförmåga i ett medicinskt underlag.

Bedömning av behovet av sjukskrivning är en del av personcentrerad vård och behandling. Det är viktigt att se förvärvsarbete som ett hälsofrämjande värde för individen där patientens förmåga och möjligheter står i centrum, med målet att snabbt återgå i arbete.

Nationellt kunskapsstöd

I det nationella kunskapsstödet beskriver Socialstyrelsen en process som bygger på bästa tillgängliga kunskap och syftar till att stödja hälso- och sjukvården att uppnå god kvalitet, patientsäkerhet och jämlikhet genom ett systematiskt arbetssätt med sjukskrivning och relaterad rehabilitering.

Socialstyrelsen riktar sig i första hand till dig som möter patienter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, men även till beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Kunskapsstödet innehåller fristående bilagor som komplement:

  • Ledning och styrning
  • Samverkan med andra aktörer
  • Kunskapsunderlag och metodbeskrivning
  • Kompletterande stöd

Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering – Nationellt kunskapsstöd (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.