vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Må bra med kultur och natur

Må bra med kultur och natur kan erbjudas patienter med ohälsa i form av stressrelaterade besvär, oro eller smärta. Aktiviteterna kan fungera som komplement till övrig vård och behandling, som en del av patientens rehabiliteringskedja eller för att förebygga sjukskrivning.

Aktiviteter och anmälan

Aktiviteter inom Må bra med kultur och natur erbjuds i Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping. Samtliga aktiviteter inklusive plats, datum och tid presenteras i vårens program.

Program för Må bra med kultur och natur våren 2024 Pdf, 364.1 kB.

Översikt aktivitetsstarter Må bra med kultur och natur våren 2024 Pdf, 104.1 kB.

Aktiviteterna och eventuell fika är kostnadsfria. Resor dit och hem betalar deltagaren själv, ingen reseersättning ges.

Det är patientens behandlande vårdkontakt som anmäler patienten till den överenskomna aktiviteten. Detta görs till Skådebanan i Östergötland, som är samordnare för alla aktiviter som erbjuds.

Anmälningslänk och information till dig som anmäler patienter till Må bra med kultur och natur Pdf, 416.8 kB.

Må bra med kultur och natur - för barn och unga

Ungdomsspåret i Må bra med kultur och natur är pausat på obestämd tid. Det beror framförallt på att det varit för få anmälda deltagare till grupperna.

Smakprov på Må bra med Sång

Kontakt

Frågor kring anmälan:

Cecilia Gidmark
Telefon: 073-096 04 98
E-post: cecilia@skadebanan.nu

Frågor kring programutbud, kulturaktörer och ledare:

Jessica Steje
Telefon: 076-024 41 61
E-post: info@skadebanan.nu

Övergripande och strategiska frågor:

Maria Linderström
Telefon: 010-103 77 11
E-post: maria.linderstrom@regionostergotland.se